Omständigheten ska absolut åberopas men man måste förklara varför. Omständigheten i sig utgör inte en särskilt ömmande omständighet. Däremot ska man beskriva det liv man har levt och den anpassning till Sverige man har gjort. För att visa att man har en särskild anknytning. Det är klart att integrering, anpassningen och anknytningen till Sverige kan ha påverkat av att man har levt i en svensk familj.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5853