Generellt sätt så är det så att när man ansöker om permanent uppehållstillstånd så är det en rad kriterier som ska vara uppfyllda för att få permanent uppehållstillstånd som gymnasieungdom. Har man fått avslag så är det för att något av kraven inte varit uppfyllt.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6271

 

*PUT=Permanent uppehållstillstånd