Du ska komplettera det öppna ärendet i domstolen med de nya grunderna och omständigheterna som du har. Du kan också yrka återförvisning till Migrationsverket så att de muntligt kan utreda de nya omständigheterna och skälen.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6094