Den är 10 timmar per vecka i 15 veckor. Eftersom de som får praktikplats går i skolan kommer praktiken att förläggas till kvällar och helger.