Alla ungdomar här har arbetstillstånd. Det har de per automatik när de har uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen.