• För att få främlingspass krävs det att man har uppehållstillstånd i Sverige och att man inte kan få ett pass av hemlandets myndigheter.
  • Med anledning av Afghanska ambassadens beslut att inte utfärda några handlingar just nu. Migrationsverket har därför skrivit på sin hemsida att de ska göra det lite mindre svårt att få främlingspass i vissa situationer. Migrationsverkets skrivelse berör dock inte papperslösa Afghaner utan endast de som har uppehållstillstånd i Sverige.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4555