• Har man ett pågående ärende om uppehållstillstånd så är risken för förvar väldigt låg.
  • Har man ett beslut om inhibition så är risken för förvar väldigt låg.
  • I allmänhet just nu (december 2021) när det gäller Afghanska ärende, i ljuset av migrationsverkets rättsliga ställningstagande, så är risken för förvar just nu väldigt låg. I teorin så finns det såklart en risk, men just nu i denna situation som vi befinner sig just nu, så är sannolikheten väldigt låg för förvar.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4373