Den grupp unga vuxna som vi pratar om här kom till Sverige 2015. Som du vet var det stora flyktingströmmar i världen under det året. Många som flydde till Sverige var ensamkommande barn. Det betyder att de var under 18 år och kom ensamma, utan sina familjer. De flydde på grund av krig, våldsamheter, fattigdom och utsatthet.

Två tredjedelar kom från Afghanistan. Eller rättare sagt, de hade afghanskt medborgarskap, men deras föräldrar och de själva hade oftast flytt en gång redan, från Afghanistan till Iran eller Pakistan.

Många fick vänta väldigt lång tid på besked från Migrationsverket gällande sin asylansökan.

2018 antogs Nya Gymnasielagen. Den innebar att man kunde få uppehållstillstånd i Sverige och studera på gymnasiet om man uppfyllde vissa kriterier. Det handlade bland annat om vilket datum man kom till Sverige, hur lång tid man hade väntat på svar från Migrationsverket  och hur gammal man var. Det visade sig att en stor grupp klarade kriterierna och började plugga på gymnasiet. Efter avslutade studier kommer så nästa steg.

För att få permanent uppehållstillstånd efter avslutade studier krävs bland annat att man får ett fast jobb senast sex månader efter avslutade studier.

Det är här många befinner sig idag och det är dessa människor du nu har möjlighet att anställa.