• Första gången man söker uppehållstillstånd i Sverige kan man beviljas AT-UND och ha rätt att arbeta, får man tre avslag och har en anställning så kan man göra spårbyte. Man kan ansöka om uppehållstillstånd pga arbete iställe.
  • Om man ansöker om asyl en andra gång och får ett negativt beslut igen, så förenas beslutet med utvisning och i de allra flesta fall förenas med ett beslut om återreseförbud. Har man ett återreseförbud, då kommer man inte beviljas uppehållstillstånd för arbete inom ramen av spårbyte.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4204