VIKTIGT!

Din ansökan om permanent uppehållstillstånd genom gymnasielagen måste inlämnas innan ditt befintliga uppehållstillstånd tar slut.

Fullföljd utbildning 

Du måste kunna bevisa att du har en avslutad gymnasieutbildning, (är du över 25 år behöver du inte ha en avslutad utbildning). Vad du ska skicka in till Migrationsverket varierar beroende på vilken utbildning du har gått. Har du gått en Yrkesintroduktionsutbildning behövs gymnasiebetyg och intyg från skolan. En 3-årig Gymnasieutbildning kräver examensbevis eller studiebevis. Komvux Yrkespaket kräver att du har klarat alla kurser och du behöver skicka in betyg samt ett extra intyg som visar att du har fullföljt dina studier. Folkhögskolor har ett speciellt dokument när du har avslutat dina studier som visar att du har behörighet som är likvärdig en allmän gymnasieutbildning.

Varaktig anställning 

Detta innebär en tillsvidareanställning, eller minst en två års anställning från och med det datum då Migrationsverket tar ett beslut i ditt ärende. Provanställning kan godkännas om det tydligt framgår att företaget har för avsikt att tillsvidareanställa efter provanställningen. Det ska också vara en del av företagets vanliga förfarande, dvs att ha provanställning innan fast anställning. Det kan bli problematiskt om det är ett nystartat företag utan ekonomisk historik. 

Migrationsverket ringer ofta upp arbetsgivaren och frågar arbetsgivaren om man kommer erbjuda ett tillsvidarekontrakt efter provanställningen. 

Bemanningsföretag brukar använda sig av visstidsanställning och det godkänner tyvärr inte Migrationsverket. Inte heller subventionerade anställningar godkänns. Ett bra avtal är viktigt då Migrationsverket vill se att det följer praxis för kollektivavtal. Det är dock inget krav att arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal. Arbetsgivaren måste anmäla din anställning till Migrationsverket genom blanketten,SK1160. Du behöver också skicka in ett fackligt yttrande samt lönespecifikationer för att styrka din anställning.

Förmåga att försörja sig

Hur mycket du behöver tjäna varierar mellan olika branscher och det finns ingen specifik summa. Jobbar du exempelvis som kock så behöver du tjäna vad en kock med din yrkeserfarenhet tjänar enligt branchpraxis. Din lön behöver klara av kostnader såsom hyra, el, hemförsäkring och resor inom kollektivtrafiken. Migrationsverket kan neka kostnaden för din hyra om du exempelvis är inneboende eller har ett gratis boende. I det fallet kommer Migrationsverket bedöma din hyra utifrån en schablonkostnad på 7 753 kr per månad. När Migrationsverket har dragit av alla ovan nämnda kostnader behöver man ha minst 4 250 kr över.

FAQ:

Kan man söka förlängning för studier om man har ett pågående TUT enligt gymnasielagen? 

Det viktiga är att man ansöker om förlängning innan ens TUT löper ut. Det kan hända att man inte får svar av Migrationsverket innan man är klar med sina studier, då får man skicka sitt examensbevis och sitt anställningskontrakt (om man har ett sådant) som komplettering. Viktigt att då meddela att man nu även söker med grund att etablera sig på arbetsmarknaden eller PUT.

Om man har F/U (vad är F/U?) och redan har skickat in sin ansökan om PUT, kan man då komplettera sina betyg under tiden som man väntar på att Migrationsverket ska handlägga sin PUT-ansökan?

Det kan göra skillnad beroende på vad man har läst. Har man till exempel läst ett 3-årigt nationellt program så kan i vissa fall F godkännas. Men har man till exempel läst 1 500 poäng Bygg på Komvux och inte klarat en kurs så behöver man läsa in den. På Komvux behöver man ha klarat ALLA kurser. 

Om man har väntat mer än 6 månader på besked från Migrationsverket, kan man be dem att påskynda ärendet?

Har det gått mer än sex månader sedan du skickade in sin ansökan kan du skicka en blankett till Migrationsverket som heter ”Begäran om att avgöra ärendet”. Du ber då Migrationsverket att handha ditt ärende inom 4 veckor. Det funkar ibland men inte alltid. Men det påverkar inte din ansökan negativt att skicka in den blanketten. Det är värt att försöka: Ladda ned blankett här 

Om man får avslag på begäran om att avgöra ärendet, hur formulerar man en överklagan och vart skickar man det? 

Det står vart du ska skicka överklagan i slutet av avslagsbeslutet. Som argument för att man vill att domstolen ska ändra sitt beslut förklarar man hur länge man har väntat på beslut, att det skapar problem att vänta så länge mellan två tillstånd och att man har försökt komplettera med allt som Migrationsverket behöver för att ta ett beslut. Man kan även säga att det finns krav på Migrationsverket att handlägga ärenden så snabbt som möjligt och att XX månader är för lång tid. 

Hur lång är handläggningstiden generellt för PUT-ansökningar?

Genomsnittet över landet i dagsläget (2022) är cirka 12 månader. Men det skiljer sig väldigt mycket mellan olika enheter och regioner, vissa går snabbare och andra tar längre tid än 12 månader. 

Behöver jag skicka in en ny PUT-ansökan om jag byter jobb eller flyttar till en ny adress?

Nej. Om du har sökt PUT och förutsättningarna ändras efter det så behöver du inte söka om på nytt, utan det räcker med att du kompletterar ditt ärende med de nya dokumenten. Det kan du bland annat göra via mejl (migrationsverket@migrationsverket.se). Se till att skriva ditt personnummer i ämnesraden. 

Godkänner Migrationsverket pass som utfärdas av talibanregeringen?

Det beror på vad man ska styrka med sitt pass. Ska man styrka sin identitet för att få ett arbetstillstånd till exempel så är det väldigt svårt med sådana pass, men det kan hända i vissa fall att de godkänns. Till exempel kan passet i vissa fall godkännas om man söker till Sverige från ett annat land och vill styrka sin identitet.

Om man har ett hyresavtal som inneboende och skickar in hyresvärdens förstahandskontrakt för att bevisa att man betalar halva hyran för lägenheten, gäller fortfarande schablonhyran på 7 753 kr?

Man minskar risken för att schablonhyran ska komma till användning, men risken finns kvar. Det finns tyvärr inga regler för när Migrationsverket använder sig av schablonhyran, utan det är upp till varje handläggare att avgöra. 

Vad händer om jag söker PUT för sent, efter att mitt TUT har gått ut?

Det kan skapa problem i handläggningen av ditt ärende. Migrationsverket anser då att du inte har ett lagligt arbetstillstånd och inte heller en laglig inkomst. Men det har hänt att de har gjort undantag om PUT-ansökan kom in kort efter att TUT gick ut. Det finns dock en stor risk att du förlorar ditt uppehållstillstånd. 

Kan Sverige utvisa till Afghanistan?

Nej, Sverige har i dagsläget inget avtal med Afghanistan som gör det möjligt att tvångsutvisa människor dit. Trots detta får många ändå avslagsbeslut, med begäran om att gå på samtal hos återvändarenheten för att planera för ett återvändande. Sverige kan inte tvinga en afghan att återvända, men man har möjlighet att återvända frivilligt. Om man inte går med på att återvända frivilligt får man inget fortsatt arbetstillstånd eller några andra stödinsatser eller bidrag från staten. 

Vad innebär Tidö-avtalet för de som ska söka PUT? Kommer det bli svårare framöver?

Det finns indikationer på att det kommer att försvåras, men vi vet i dagsläget inte om, när eller hur dessa processer kommer ske eller utformas. Tidsperioden för att ändra en lag eller förordning varierar, dock är värt att notera att en sådan process kan ta tid. 

Vilka dokument är viktigast att skicka in vid PUT-ansökan om jag inte har allting klart?

Det absolut viktigaste är att få in din ansökan om förlängning i tid, (blankett 200011). Efter detta kan du successivt komplettera ditt ärende.