Att anställa en ungdom som har uppehållstillstånd via nya gymnasielagen

Vad gäller för ungdomarna?

Särskilda villkor gäller för de ungdomar som har fått uppehållstillstånd via nya gymnasielagen. För att de ska få ett permanent uppehållstillstånd och möjlighet att bygga sin framtid i Sverige gäller följande:

  • De ska ha tagit examen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, heltid på gymnasienivå på Komvux, Särvux, eller folkhögskola, eller ett så kallat yrkespaket

  • Efter examen har de sex månader på sig att hitta antingen en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning som sträcker sig över minst två år

  • När de har ett godkänt anställningskontrakt kan de ansöka om permanent uppehållstillstånd

Vad gäller för dig som arbetsgivare?

  • Anställningen behöver vara antingen tillsvidare eller löpa över minst två år. Visstidsanställning kortare än två år (timanställning, vikariat mm) godkänns inte av Migrationsverket.

  • En eventuell provanställning måste övergå i en tillsvidareanställning inom de 6 månader ungdomen har på sig att hitta jobb

  • Anställningsvillkor är minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. I anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar

  • Anställningen får inte vara subventionerad via statliga bidrag

  • Du behöver anmäla anställningen till Skatteverket (blankett 1160) senast den 12:e i månaden efter att anställningen påbörjats

Är du arbetsgivare och letar efter kompetent arbetskraft?

Tveka inte att ta kontakt direkt med ungdomarna eller till en förening. Många av ungdomarna har redan idag praktik och extraarbete inom vård, restaurang, affär, bygg- och anläggning, fordon med mera.

Läs mer

www.migrationsverket.se

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Vanliga-fragor-och-svar-/Om-permanent-uppehallstillstand-for-dig-som-tidigare-har-sokt-asyl-och-nu-kan-forsorja-dig-sjalv-som-anstalld-eller-egen-foretagare.html

FAKTA

1050 ungdomar är nu anmälda att vara REDO 2021. Här finns alla typer av yrken representerade med övervikt inom undersköterskor, vårdbiträden, bygg och restaurang.

Källa: Arbetskraftsförmedlingen, 8/2-2021