Bli volontär

Du kanske vet själv hur det var med det där första jobbet? Skriva CV, söka jobb, gå på anställningsintervju. Som volontär kan du ta kontakt med någon av de nätverk och föreningar som stöttar ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen och eller har tillfälligt uppehållstillstånd att försöka nå sina mål och erhålla en fast anställning.

Se hur du kan bidra här!

Faktarutan

Allt fler svenskar kan tänka sig att jobba oavlönat som volontär för att hjälpa andra människor. En undersökning, som Röda Korset beställt, visar att två av tre svenskar kan tänka sig att engagera sig frivilligt för att hjälpa.

Volontärbyrån genomför Volontärbarometern varje år. Där framgår att:

92% vill engagera sig i framtiden
56% av organisationerna upplever ett ökat behov av volontärer
39% har blivit hjälpta i arbetslivet genom engagemanget
40% är engagerade i fler än en organisation

Källa: Röda Korset, Volontärbyrån