#4 Arbetsintervju – det är här det avgörs

När du får komma på en arbetsintervju finns det några saker som är extra viktiga. Det allra viktigaste är att du är dig själv, att du visar att du är intresserad av vad du ska arbeta med och att du ser folk i ögonen.

Arbetsgivaren kommer att fråga många olika saker om dig, och då är det bra att svara med mer än bara ja och nej. Försök göra dina svar ganska långa, berätta gärna lite extra om dig själv och glöm inte att fråga tillbaka. Det är väldigt bra att fråga dem mycket om jobbet, vilka arbetsuppgifter som finns, hur tidigt de vill att du ska komma och andra saker som hör ihop med jobbet.

När du kommer till en intervju är det oftast en eller två personer som vill prata med dig. Det är inte så vanligt att det är många i samma rum. Oftast sker intervjun på själva arbetsplatsen. Kanske vill de som intervjuar visa dig runt. Då är det bra att du visar att du är intresserad genom att fråga saker och hälsa på alla ni möter.

Här kommer en lista på bra saker att komma ihåg.

Om du är nervös är det helt okej. De flesta som intervjuar någon som vill ha jobb vet att det är en nervös situation. Det går bra att säga till dem att du är lite nervös. Då kommer de säkert att hjälpa dig komma igång. Om de har kallat dig till intervju bety- der det att de vill träffa dig. En arbetsintervju är ofta en trevlig stund då alla får lära känna varandra lite grand. Tänk på det som att du ska träffa nya vänner – då brukar det gå bra.

Du kan också öva med en kompis innan du går dit. Öva på att berätta om dig själv och varför du vill ha just det här jobbet.

Lycka till från oss på Arbetskraftsförmedlingen!

ATT TÄNKA PÅ

• Hälsa ordentligt när du kommer in. Se dem i ögonen och le gärna.
• Lyssna på dem och fråga mycket.
• Svara med långa svar. Berätta om dig själv, vad du tycker är roligt, och om dina erfarenheter.
• Berätta om dina olika jobb, utbildningar och praktikplatser. Berätta gärna att du tycker om att träffa människor och hjälpa till, om du tycker om det.
• Försök att vara öppen och glad. Ta initiativ i samtalet – det betyder att det är bra om du berättar saker utan att de frågar, eller att du frågar något speciellt om arbetsplatsen.
• Titta inte ner i bordet, utan sträck på ryggen och titta dem du möter i ögonen.

Källa: Arbetskraftsförmedlingen