När får man permanent uppehållstillstånd?

  • Man söker permanent uppehållstillstånd i samband med att ens tillfälliga uppehållstillstånd för studier närmar sig sitt slut, tidigast två månader innan.
  • Man måste redovisa att slutfört en gymnasieutbildning om man är under 25 år.
  • En provanställning måste ha övergått till en tillsvidareanställning eller 2-årskontrakt från och med beslutstillfället.
  • Anställningens lönevillkor måste vara i nivå med kollektivavtal för motsvarade arbete.
  • Anställningen måste omfattas av fullständiga försäkringar
  • Anställningen får inte vara subventionerad
  • Vid ansökningstillfället ska både du och arbetsgivaren skicka in många underlag, bland annat ett fackligt yttrande om de villkor din anställning har. Detta yttrande ska skickas oavsett om kollektivavtal finns eller om du är medlem i facket. Det är alltid lättare att få hjälp med villkoren i anställningen om arbetsgivaren har kollektivavtal.

FAKTA

Ditt permanenta uppehållstillstånd (PUT) gäller så länge du bor i Sverige. Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända. Spara också ditt beslut om permanent uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakter med olika myndigheter.

Du behöver inte ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd, men uppehållstillståndskortet gäller som längst fem år. För att få ett nytt uppehållstillståndskort måste du besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck igen.

Källa: Migrationsverket