Kunskap och fakta 20202021-02-09T09:58:26+00:00
Solglasögon, kaffekopp, anteckningsblock och en bärbar dator på ett träbord

Frågor och Svar om NGL

Vi får många frågor om vilka regler som gäller kring NGL (Nya Gymnasielagen) och till vår hjälp har vi en grupp jurister på Process Advokatbyrå som sammanställt generella svar på några av de mest förekommande frågorna:

Hur många F får man ha i betyg för att man ska få PUT godkänt och i vilken ämnen får man inte ha F?2021-11-22T16:43:04+00:00

Enligt lagen ska man visa att man har slutfört sin utbildning. Det är i nuläget oklart om Migrationsverket kommer att anse att man har slutfört sin utbildning om man har F i betyg. Det står inget om detta i lagen.

 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-11-10. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Kan man efter ett avslutat yrkesprogram på Komvux fortsätta studera teoretiska ämnen i tre terminer till, trots att det inte ingår en samlad studieplan för dessa terminer (eftersom man söker kurserna en och en)?2020-11-13T08:56:34+00:00

Möjligheterna till uppehållstillstånd enligt NGL gäller ”en” utbildning (och inte flera). I lagen står det sammanhållen utbildning. Den ska visas med individuell studieplan. Det finns inget säkert svar på denna fråga men vi tror inte att det är möjligt.

 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-11-10. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Kan man byta arbetsgivare efter man skickat in ansökan om PUT?2020-11-13T08:56:07+00:00

Tyvärr råder det osäkerhet om detta eftersom saken inte beskrivits i någon lag eller regelverk, och frågan har inte prövats i praktiken. Det är inte säkert att det inte går, men det finns en stor risk för att det inte är möjligt. Man bör alltid göra ett försök.

 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-11-10. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Kan man skicka in ansökan om PUT utan fackligt yttrande?2020-11-16T10:20:20+00:00

Det finns i denna del två krav:

 1. att fackförbundet har fått möjlighet att yttra sig,
 2. att anställningsvillkoren är i nivå med villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Man ska i första hand ha ett yttrande från facket. Om man inte får det i tid kan man skicka in ansökan ändå, och skriva att man kommer komplettera med yttrandet senare (ange datum). Om man verkligen inte kan få något yttrande så måste man ge in all bevisning som styrker vilka försök man har gjort att få ett yttrande, och att facket vägrar yttra sig.

Oavsett om du har ett yttrande från facket eller inte så måste du bevisa att anställningsvillkoren är i nivå med villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Om facket inte yttrar sig, eller påstår att villkoren är för dåliga, är det upp till dig att bevisa att villkoren är tillräckligt bra. Det behövs mycket och stark bevisning i denna fråga.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-11-10. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Räknas regelbunden OB ersättning in i minimumlönen som krävs för att uppfylla kravet?2021-02-12T08:14:52+00:00

OB-tillägg som enligt anställningsavtal utgår med ett visst, i förväg fastställt, belopp varje månad torde kunna ligga till grund för en bedömning om att lönekravet är uppfyllt. Det måste dock som sagt framgå tydligt på anställningsavtalet, och vara ett visst belopp som man är garanterad varje månad (får du sedan mer är det inga problem, men du får ingen månad ha fått mindre).

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2021-02-12. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

NYTT: Provanställning kan godkännas i vissa fall2020-12-10T21:14:11+00:00

[Uppdaterat 2020-11-06]
Enligt den tillfälliga lagen måste du som vill ha permanent uppehållstillstånd visa att du kan försörja dig genom anställning eller eget företag. Migrationsverket ändrar nu bedömningen av vilka anställningsformer som kan leda till permanent uppehållstillstånd.

Läs mer här på Migrationsverkets hemsida.

Det bör framgå att företaget har för avsikt att fast anställa efter provanställningen. Det ska också vara en del av företagets vanliga förfarande, dvs att ha provanställning innan fast anställning. Det kan bli problematiskt om det är ett nystartat företag utan ekonomisk historik.

NYTT: Företag som permitterar2020-12-10T21:18:22+00:00

Vi fick denna information:
“Kan härmed informera om att det går att få PUT även om ungdomen är korttidspermitterad i sitt arbete! MEN Migrationsverket ringer och kontrollerar med arbetsgivaren om ekonomi och varaktighet i anställning!! I alla fall i min ungdoms fall! Så det bör vara ett stabilt företag  och att nuvarande situation beror enbart på corona! Jag hade ju fått ett svar med twitter tidigare, men nu svart på vitt!!”

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-12-10. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Är dessa praktikplatser bara för ungdomar med Gymnasielagen (tidigare kallad bl.a Nya gymnasielagen)?2022-07-21T10:36:23+00:00

Nej. IKEA utvidgar målgruppen till alla flyktingar mellan 18 – 25 år som har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

Info om Nya gymnasielagen2020-05-26T20:27:08+00:00

Info om Nya gymnasielagen

När man har avslutat sina studier, måste man kunna försörja sig för att få stanna i Sverige. Om man kan försörja sig och uppfyller de krav som finns i den relevanta lagparagrafen (17§ tillfälliga lagen), ska man få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Om man är under 25 år måste man ha fullföljt sin gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning för att kunna få permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning.

När man ska ansöka om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning måste man göra det innan ens tillfälliga uppehållstillstånd för studier har gått ut. Man måste även kunna visa i sin ansökan att man har ett arbete. Man kan dock inte få uppehållstillstånd på grund av arbete förrän det förra uppehållstillståndet har löpt ut.

Anställningsvillkor

Lön och alla försäkringsskydd ska vara i enlighet med svenska kollektivavtal eller följa nivån för vad som är vanligt i den bransch man får arbete, därför är det att rekommendera att söka en arbetsgivare med kollektivavtal i första hand eller någon med god kunskap om villkoren och att de löpande följs. Arbetet behöver inte vara heltid, men nivån på lönen ska vara likvärdig med vad andra som arbetar i branschen får.

Månadsinkomsten efter skatt från arbetet (man får kombinera inkomst från mer än en arbetsgivare så länge alla villkor uppfylls hos dem) ska vara tillräcklig för att kunna försörja sig själv. Hur mycket lön man behöver är en individuell prövning som baseras på vilka kostnader man har för hyra, hemförsäkring, el/vatten, resekostnader till/från arbetet. När dessa kostnader dragits av från ens minsta garantilön per månad så måste man ha kvar tillräckligt mycket för att inte vara berättigad till försörjningsstöd. Kom ihåg att även om man bor gratis eller billigt hos sin stödfamilj så betyder inte det att man kan räkna med ett lågt avdrag för hyran i Migrationsverkets beräkning, prövningen görs efter vad som är en förväntad hyra för en vuxen person med arbete, så om man redovisar för låg eller ingen hyra kommer man istället få ett schablonbelopp i hyra på ca 7,000 kr/månad.

Anställningen ska vara varaktig. Enligt Migrationsverket betyder det en tillsvidareanställning eller ett arbetskontrakt som gäller minst två år framåt från den dag Migrationsverket fattar beslut, det är alltså inte från dagen du söker utan om ditt beslut handläggs i 5 månader efter du söker behöver du ha sökt med ett kontrakt som vid söktillfället sträckte sig 2 år och 5 månader minst.  Anställningen får inte vara subventionerad genom någon form av statligt bidrag. Arbetsgivaren ska meddela Skatteverket om anställningen av dig senast 1 månad efter du startade med blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160”. Om inte detta är gjort absolut senast när Migrationsverket fattar beslut så får man avslag. Eftersom de flesta anställningar i Sverige påbörjas med en provanställning*, kan man endast få permanent uppehållstillstånd beviljat först när provanställningen har övergått till en tillsvidareanställning. Man behöver försöka kompromissa med arbetsgivaren om kortare provanställning, eller ingen provanställning alls.

FAKTA

*Provanställning: Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning. Provanställningen får i regel inte vara längre än 6 månader, men den kan givetvis vara kortare. Om den inte avbryts eller sägs upp före provanställningen går ut, så har provanställningen automatiskt övergått till en tillsvidareanställning. Tillsvidareanställning: Tillsvidareanställning (i dagligt tal fast anställning) innebär att din anställning löper på från ett startdatum tills dess att antingen du eller din arbetsgivare säger upp dig.

Källa: Farr
Måste man gå i skolan för att söka praktik?2022-07-22T07:59:34+00:00

Nej, man kan också vara arbetssökande, praktiken sker på kvällar och helger för att du skap kunna gå i skolan eller delta i andra aktiviteter som arbetssökande. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en praktikplats.

Måste man gå någon speciell utbildning?2022-08-08T10:24:08+00:00

Nej. Alla gymnasiala utbildningar eller yrkesutbildningar (komvux eller Folkhögskola) godkänns. För denna praktikperiod tar vi även emot dig som slutat skolan.

Vad får jag om jag gör praktik på IKEA?2022-07-21T10:39:59+00:00

Först och främst får du erfarenhet av att jobba på ett av Sveriges mest kända företag som alla svenskar känner till. Om du gör ett bra jobb kommer du få ett intyg, så kallad referens, som är väldigt bra att ha om du söker jobb på IKEA eller på andra arbetsplatser efter praktiken.

Du kommer få en handledare på IKEA-varuhuset som kommer stötta dig varje vecka.

Du får också hjälp att förbättra ditt CV, förbättra ditt personliga brev och öva på hur det är att vara på en anställningsintervju. Allt detta gör att du har större chans när du söker ett jobb efter praktiken, hos IKEA eller andra arbetsgivare.

När du praktiserar får du fika och lunch/middag, samt den utrustning du behöver.

När får man permanent uppehållstillstånd?2020-08-24T13:40:56+00:00

När får man permanent uppehållstillstånd?

 • Man söker permanent uppehållstillstånd i samband med att ens tillfälliga uppehållstillstånd för studier närmar sig sitt slut, tidigast två månader innan.
 • Man måste redovisa att slutfört en gymnasieutbildning om man är under 25 år.
 • En provanställning måste ha övergått till en tillsvidareanställning eller 2-årskontrakt från och med beslutstillfället.
 • Anställningens lönevillkor måste vara i nivå med kollektivavtal för motsvarade arbete.
 • Anställningen måste omfattas av fullständiga försäkringar
 • Anställningen får inte vara subventionerad
 • Vid ansökningstillfället ska både du och arbetsgivaren skicka in många underlag, bland annat ett fackligt yttrande om de villkor din anställning har. Detta yttrande ska skickas oavsett om kollektivavtal finns eller om du är medlem i facket. Det är alltid lättare att få hjälp med villkoren i anställningen om arbetsgivaren har kollektivavtal.

FAKTA

Ditt permanenta uppehållstillstånd (PUT) gäller så länge du bor i Sverige. Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända. Spara också ditt beslut om permanent uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakter med olika myndigheter.

Du behöver inte ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd, men uppehållstillståndskortet gäller som längst fem år. För att få ett nytt uppehållstillståndskort måste du besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck igen.

Källa: Migrationsverket
Får man betalt under praktiken?2021-07-16T10:10:48+00:00

Du får inte betalt under praktiken.

Hur många timmar är praktiken?2022-07-21T10:40:36+00:00

Den är 10 timmar per vecka i 15 veckor. Eftersom de som får praktikplats går i skolan kommer praktiken att förläggas till kvällar och helger.

Måste jag gå klart hela praktiken?2022-07-22T08:00:18+00:00

Att få praktik på IKEA är en bra möjlighet. Får du chansen att gå denna praktik vill vi att du går klart hela praktiken. När praktiken är slut får du ett rekommendationsbrev som kommer vara värdefull då du söker jobb hos IKEA eller på annan arbetsplats.

Måste jag komma till praktikplatsen varje gång som IKEA säger att jag ska komma?2021-07-16T10:18:33+00:00

Ja. Det är viktigt att komma alla gångerna som IKEA säger att du ska komma/ som ditt schema säger. Att komma i tid och komma varje gång du är schemalagd är väldigt viktigt på ett jobb.

Kan jag få fast jobb på IKEA efter praktiken?2022-07-21T10:48:55+00:00

IKEA är en stor arbetsgivare i Sverige med 9500 anställda.

Praktiken garanterar inte en fast anställning, men när du genomgått en praktik ger det dig större chans att få anställning när du söker ett jobb, hos IKEA eller andra arbetsgivare.

Måste jag bo nära IKEA-enheten?2021-07-16T10:24:04+00:00

Du måste på något sätt kunna ta dig till och från IKEA-enheten som du praktiserar på.

Om jag har fått böter för ett ringa brott (t ex fortkörning eller ringa olovlig körning), riskerar jag då mina chanser att ansöka om PUT och riskerar utvisning?2020-08-14T09:45:46+00:00

Fram till nyligen fanns det goda grunder att utgå från att det inte skulle har någon relevans så länge påföljden inte bestod i fängelse. Migrationsöverdomstolen meddelade emellertid 2019-11-28 en dom, MIG 2019:23. Målet rörde en person som uppfyllde förutsättningarna för TUT enligt NGL. men som nekades uppehållstillstånd på grund av brott som renderat i dagsböter. Migrationsöverdomstolen uttalar att skälen för uppehållstillstånd och skälen att vägra uppehållstillstånd ska vägas mot varandra. Migrationsöverdomstolen uppger även att det inte av förarbetena kan utläsa ett ovillkorligt krav på fängelse för att vägra uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen uttalar vidare att ju svagare tillståndsgrunden är, desto lägre grad av brottslighet och misskötsamhet krävs för att uppehållstillstånd ska kunna vägras. Det är i skrivandes stund oklart vilka konsekvenser den aktuella domen får för de som ansöker om permanent uppehållstillstånd efter avslutade gymnasiestudier. 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-23. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Jag har frågor kring praktikplatsen. Vem kan jag kontakta?2022-07-21T10:45:11+00:00

Maila Therese Andersson ([email protected]) eller Gabriella Fredriksson ([email protected]) på IKEA.

Om man har fått avslag på PUT pga att man inte gjort anmälan till Skatteverket, är det möjligt att börja om dvs skicka en helt ny ansökan?2020-08-14T09:46:10+00:00

Det finns inget hinder i lag mot att man gör flera ansökningar. Man kan dock endast ha ett ärende i taget. Ansökan måste ges in innan utgången av de tidigare beviljade tillstånden. Huruvida det är möjligt att göra två ansökningar efter varandra är helt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och t.ex. hur Migrationsverkets negativa beslut på den första ansökan är utformad.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Jag har tekniska frågor kring ansökan. Vem kan jag kontakta?2021-12-13T11:07:43+00:00
Hur många gånger kan jag får förlängning på TUT/NGL för att fortsätta plugga och klara gymnasiet?2020-08-14T09:46:41+00:00

Det finns ingen lagstadgad gräns på hur många gånger du kan ansöka om förlängning. Det görs en bedömning i det enskilda fallet vid varje givet tillfälle. Men det finns krav på att du studerar aktivt, och det krävs särskilda skäl om du ska studera mindre än heltid. För lång studietid, vilket är anledningen till flera ansökningar om förlängning, kommer till slut inte att accepteras. Men det beror inte på antalet ansökningar utan på grunderna för dessa. Det är dock av vikt att notera att du bara får beviljas uppehållstillstånd för en utbildning.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Hur många månader har jag på mig att hitta ett jobb efter jag gått ur skolan?2021-02-23T14:28:19+00:00

Du ska ha beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i sex månader efter förväntat studieavslut. Det är den tid som du har på dig att hitta en anställning och göra en ansökan om permanent uppehållstillstånd. Ansökan om permanent uppehållstillstånd måste göras innan dina nuvarande tillstånds utgång. 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Är det tillräckligt att ha en lärlingsanställning?2021-02-23T14:27:57+00:00

Det beror på uppgifterna i anställningsavtalet. Det finns inget uttryckligt förbud mot det i lagtext, men det ligger i händerna på Migrationsverket att göra en bedömning i det enskilda fallet. Problem som kan uppkomma är t.ex. att det bedöms vara starkt förknippat med utbildning, och därför inte en anställning i vilket det utförs arbete, alternativt att inslagen av utbildning är för stora för att det ska anses utgöra en sådan regelrätt anställning som lagstiftaren avsett. Det kan även uppstå problem pga t.ex. att anställningen inte kommer att pågå tillräckligt länge, att lönen inte är tillräckligt hög, etc.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

När ska jag ansöka om PUT efter NGL? Jag har ett jobb direkt efter skolan.2020-08-14T09:47:20+00:00

Det enda krav som finns angående tidpunkt för ansökan är att den måste göras innan ditt nuvarande uppehållstillstånd går ut, vilket i regel är sex månader efter planerat studieavslut. Migrationsverket ger allmän information på sin hemsida utifrån när de önskar att ansökan ska göras, men det är inte något lagstadgat krav. Migrationsverket bifaller generellt inte ansökningar om permanent uppehållstillstånd före det tidsbegränsade uppehållstillståndets utgång. När det är bäst att göra ansökan beror på omständigheter i det enskilda fallet och det är inte möjligt att ge närmare vägledning i FAQ-format.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Kan jag jobba hos en förening, organisation eller kyrka?2020-08-14T09:48:06+00:00

Det finns inget uttryckligt hinder mot en förening, organisation eller kyrka som arbetsgivare, men huruvida det är möjligt beror dels på innehållet i anställningsavtalet, dels på arbetsgivarens förutsättningar. Det kan inte uteslutas att Migrationsverket gör en bedömning av huruvida arbetsgivaren de facto har möjlighet att uppfylla det som erbjuds i anställningsavtalet och infria sina löften om exempelvis lön.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Vad händer om jag inte får vara kvar på mitt jobb efter att jag har beviljats permanent uppehållstillstånd?2021-02-23T14:27:41+00:00

Migrationsverket gör en bedömning vid beslutstillfället. Har du en anställning som uppfyller kraven då så beviljas du permanent uppehållstillstånd. Om du har permanent uppehållstillstånd gör det inget om du senare förlorar ditt jobb, det permanenta uppehållstillståndet består. Ett undantag är att ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas om Migrationsverket finner att personen medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter som varit av betydelse för att få tillståndet. Om du förlorar din anställning kort efter att tillståndet har beviljats så finns det en risk att Migrationsverket misstänker att det inte var någon riktig anställning trots allt, och att du har lämnat felaktiga uppgifter när du påstått det, och isf kan uppehållstillståndet återkallas. Innan så sker måste MIgrationsverket emellertid inleda ett ärende om eventuellt återkallande, och du har rätt till ett offentligt biträde som kan föra din talan och förklara omständigheterna för Migrationsverket.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Vilken tjänstgöringsgrad måste jag ha för att få PUT efter NGL?2021-02-23T14:27:24+00:00

Det finns inget uttryckligt krav på exakt tjänstgöringsgrad, men den måste vara så hög att lönekraven är uppfyllda. Lönen måste vara minst 13 000 kronor och du måste kunna försörja dig. Vilken tjänstgöringsgrad du måste ha är således avhängigt månadslönen för anställningen.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Vad måste en arbetsgivare uppfylla för krav för att de ska godkännas?2021-02-23T14:26:58+00:00

Din arbetsgivare ska underrätta Skatteverket om anställningen. Det ska göras senast månaden efter den kalendermånad då anställningen påbörjades. I praktiken har myndigheterna kommit att tillämpa ett krav på att anmälan ska ha gjorts senast den 12 i månaden efter din anställning påbörjades. 

Arbetsgivaren måste erbjuda anställningsvillkor som inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

I andra ärenden gör Migrationsverket en bedömning av arbetsgivarens ekonomiska situation för beviljandet av tillstånd. Det återstår att se huruvida Migrationsverket gör motsvarande bedömning i dessa ärenden.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Är det ok att bli anställda av ett bemanningsföretag efter NGL?2020-08-14T09:49:40+00:00

Det finns inget uttryckligt hinder mot ett bemanningsföretag som arbetsgivare, men huruvida det är möjligt beror på innehållet i anställningsavtalet. Det krävs att det tydligt framgår hur mycket du kommer att arbeta varje månad och vilken lön du kommer få, och även information kring alla andra anställningsvillkor. Det som kan bli ett problem är att bemanningsföretagen oftast inte anställer sina arbetare på samma sätt som andra arbetsgivare, och att kriterierna därför inte är uppfyllda. Men det är inte pga att bemanningsföretaget är arbetsgivare utan att de inte erbjuder anställningsvillkor i linje med de uppställda kraven för permanent uppehållstillstånd.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Hur mycket måste jag tjäna varje månad för att få PUT efter TUT/NGL?2021-03-04T10:35:41+00:00

Man kan säga att det finns tre krav på lönen;

 1. att du kan försörja dig på den,
 2. att den är mer än 13 000 kr/månad brutto*,
 3. att den inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Det är endast fackförbundet som kan ge information om hur mycket lön som krävs för just dig i just ditt yrke för att det ska anses vara lika högt som kollektivavtalet. Migrationsverket är inte bundna av fackförbundets bedömning. Men det är många gånger svårt att som privatperson bevisa att lönen är i nivå med praxis inom yrket eller branschen om fackförbundet påstår att lönen är lägre än kollektivavtal. 

Det finns utöver krav på lön, krav på försäkringar innefattande sjuk-, liv-, trygghet och tjänstepensionsförsäkring.

Även i övrigt måste anställningsvillkoren vara lika bra som om arbetstagaren hade omfattats av kollektivavtal.

FÖRTYDLIGANDE (4/3-2021): Att ha över 13 000 kr är alltså inte tillräckligt i sig, alla 3 punkter ovan skall uppfyllas. Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Kan jag ha två deltidsjobb och få PUT efter TUT/NGL?2020-08-14T09:50:53+00:00

Lagtexten innehåller inget svar på denna fråga. Enligt Migrationsverkets allmänna information ska det vara möjligt. Det är dock viktigt att de generella kraven är uppfyllda för samtliga anställningar, såsom bl.a. att anställningen har viss varaktighet, att lönen och försäkringarna och alla andra anställningsvillkor är kollektivavtalsenliga eller enligt praxis inom yrket eller branschen, osv. Ju fler anställningar, desto fler faktorer som ska granskas.

 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Måste jag kunna bevisa att arbetsgivaren har gjort anmälan till Skatteverket?2021-02-23T14:21:16+00:00

Ja. Det är jätteviktigt att bevisa att du uppfyller av alla krav som ställs. Du kan inte förlita dig på att Migrationsverket självmant utför de kontroller som krävs, varför det är jätteviktigt att åberopa bevisning även i de delar som det inte uttryckligen krävs. Ge alltså in bevisning som styrker arbetsgivarens anmälan till Skatteverket, att Skatteverket har mottagit den och att den är registrerad.

 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-10-02. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Många arbetsgivare frågar efter ett dokument/bevis att man har arbetstillstånd. Finns det något enkelt sätt att bevisa att man har arbetstillstånd i och med att man omfattas av gymnasielagen?2021-11-05T14:51:18+00:00

I korthet nej. Man kan visa sitt gamla uppehållstillståndskort och en kopia av att man sökt vidare uppehållstillstånd.

Vad är det som gäller när en arbetsgivare erbjuder anställning med formuleringen “så länge uppdraget varar” på anställningskontraktet? Är detta något som Migrationsverket accepterar under gymnasielagen?2021-11-05T14:51:39+00:00

Svårt att svara på. Vi har överklagat två avslag gällande detta, eftersom vi anser att det ska accepteras. Det gäller bara inom assistansbolag. Migrationsverket har tidigare godkänt det för andra typer av arbetstillstånd.

Hur mycket kan en komplettera egentligen? Är det exempelvis okej att skicka in en komplettering som säger att en slutat på det jobbet som en först jobbade på vid ansökan och har nu fått ett helt nytt jobb (om det nya jobbet uppfyller kraven)?2021-11-05T14:51:57+00:00

Ja, det går bra!

Du är skyldig att berätta för migrationsverket om förändringar i ditt liv om det handlar om nytt jobb eller ny bostad. Skicka in komplettering med det nya avtalet.

Jag har “visstidsanställning”, vad säger migrationsverket om det?2021-12-09T15:41:26+00:00

Många frågor om just detta. Har du visstidsanställning hos ett bemanningsföretag bör du lämna med ett intyg där arbetsgivaren skriver att det för deras del betyder att syftet är att du får en tillsvidareanställning efter en visstidsanställninen, att visstidsanställningen alltså är jämförbart med provanställning. Det kan stärka din ansökan men det är med mycket stor risk att det inte godkänns av Migrationsverket och enda tillfället då det kan godkännas är vid anställning hos bemanningsföretag då de inte har provanställning i sitt avtal som anställningsform.

 

Hur mycket måste jag tjäna?2021-11-05T14:52:38+00:00

Här finns det inga exakta siffror. Du ska kunna betala hyra, el, hemförsäkring, resor till och från jobbet. Efter det måste du ha minst 4180 kronor kvar att leva för.

Om du inte lämnar in papper/kopior på kvitton för detta räknar Migrationsverket med följande kostnader: hyra 7547 kr, el och vatten 375 kr, hemförsäkring 160 kr och resekostnader som varierar beroende på ort.

Jag är under 25, så jag har ingen tjänstepensionsförsäkring från mitt företag, hur gör jag då?2021-11-05T14:52:55+00:00

Du behöver inte göra något alls, normalt börjar arbetsgivaren betala ut tjänstepensionen efter den anställda har fyllt 25.

Ska jag skicka in min ansökan på papper eller digitalt?2021-11-05T15:05:26+00:00

Om du skickar in ansökan digitalt kan du se att den verkligen kommit in, så det är bra på det sättet. Det krångliga är att du då ska alla papper inskannade. Så det beror på vad du själv tycker.

Hur gör jag om jag inte har något jobb, men mitt uppehållstillstånd snart går ut?2021-11-05T15:06:21+00:00

Då ska du söka förlängning på blankett 200011.

Det är svårt att säga generellt vad man ska kryssa i, men om man är från AFG så borde man ju kryssa skydd (nya skyddsskäl = utvecklingen i AFG).

Kryssa “har slutfört mina studier och kan nu försörja mig” (och skicka bevisen så fort man verkligen kan det) bör ju vara med eftersom det är huvudgrunden.

Man kan ju även kryssa att det finns särskilda/ömmande skä,l men då behöver man  inkomma med massa bevis för att verkligen ha chans att få det (läkarintyg, anknytning till Sverige genom arbete m.m. )

Facket vill inte yttra sig om mina villkor, vad gör jag då?2021-11-05T15:07:20+00:00
Allt fler fackförbund väljer att inte yttra sig. Se till att du får det skriftligt, då får du skicka in det istället för fackets yttrande.
Hur vet jag om blankett 1160 verkligen är skickad och har kommit fram?2021-11-05T15:08:41+00:00

Det bästa är om du själv kan lämna in den. Se till att din arbetsgivare fyller i den, sedan kan du skicka in den eller ännu hellre gå till ett skattekontor och lämna in den. Du kan också sätta en post-it-lapp på den och skriva att du vill ha bekräftelse på att den är mottagen, med dina kontaktuppgifter på. Om din arbetsgivare redan har fått blanketten och du vill kolla att den är inskickad så ring Skatteverket tidigt på morgonen (det blir väldigt långa väntetider på dagen). Ha företagets organisationsnummer i beredskap. Det är möjligt att personen säger att du inte kan få uppgifterna i telefon, men säg då att du vill ha dem hemskickade.

Hur viktigt är det med hemförsäkring?2021-11-05T15:09:32+00:00

Det är inte särskilt viktigt (fast väldigt bra att ha för din egen del). Om du inte lämnar in en kopia av din hemförsäkring så bör du för enkelhetens skull skriva något om det. Om den ingår i din hyra ska det synas på hyresavtalet. Har du ingen alls kan du skriva en lapp där det står “Jag har ingen hemförsäkring”.

Hur vet jag om ett företag är stabilt och har bra ekonomi?2021-11-05T16:58:17+00:00

När du söker jobb är det bra att kolla upp den eventuella arbetsgivaren på allabolag.se.

Skriv in företagsnamnet eller organisationsnumret. Då kan du se när företaget startade och hur många anställda de har. Du kan också titta på de staplar som visar hur ekonomin har sett ut de senaste åren. Är det röda staplar ska du akta dig, de betyder att företaget har dålig ekonomi.

 

Information om Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande2021-12-14T13:52:12+00:00
 • Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande är ett internt styrdokument från Migrationsverket. Det är en ny instruktion från Migrationsverket till Migrationsverkets medarbetare och anställda, med instruktioner på hur de ska göra sina bedömningar.
 • Inga nya lagar eller regler har tillkommit, det har bara kommit nya riktlinjer för hur handläggarna ska bedöma olika situationer.
 • Det nya rättsliga ställningstagandet är inte så tydligt vilket gör att många av bedömningarna i slutändan hamnar hos den enskilda handläggaren som sitter med ärendet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=505

 

Grundläggande asylrätt/ Olika typer av situationer som Afghaner som befinner sig i Sverige är i2021-12-14T13:51:55+00:00

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=584

Mer information om Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande2021-12-14T13:51:31+00:00

 

 • Migrationsverket säger att det inte råder väpnad konflikt med urskillningslöst våld (krig) i Afghanistan på ett sätt att man kan få uppehållstillstånd på den grunden.
 • Migrationsverket säger att det inte längre anses föreligga ett generellt praktiskt verkställighetshinder mot utvisningar.
 • Migrationsverket nämner att det finns vissa utsatta grupper och man hänvisar till EASO:s rapport.
 • Migrationsverket uppger att internflykt som utgångspunkt inte är ett alternativ förutom vid undantagssituationer.
 • Migrationsverket säger att talibanernas övertagande av Afghanistan och det försämrade situationen för mänskliga rättigheter i Afghanistan utgör nya omständigheter som kan ge rätt till att beviljas en nya bedömning av frågan om uppehållstillstånd och en nya prövning av skyddsbehovet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=794

De utsatta grupperna i Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande och EASO:s rapport2021-12-14T13:54:11+00:00
  • Migrationsverket nya rättsliga ställningstagande hänvisar till EASO:S rapport i frågan om utsatta grupper.
  • De utsatta grupperna står preciserade i början av EASO:s rapport.
  • Viktigt att identifiera vilken grupp man tillhör, sen kolla hur EASO ser på den utsatta gruppen.
  • Det finns olika innebörd av de olika utsatta grupperna som presenteras i EASO:s rapport. EASO menar att vissa utsatta grupper har en välgrundad fruktan för förföljelse som i allmänhet är befogad. I andra utsatta grupper så riskerar inte alla i gruppen förföljelse på den nivå som behövs för att beviljas skydd, man måste göra en bedömning i varje enskilt fall. För andra utsatta grupper finns det inte någon generell risk som grundar rätt till skydd.
  • Det räcker inte att bara skriva att man tillhör en viss utsatt grupp och därför är i behov av skydd. Man måste alltid presentera individuella omständigheter för varför man är i behov av.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=1103

 

Presentera ditt ärende till Migrationsverket2021-12-14T14:00:41+00:00
 • Det kan det finnas saker från dina tidigare beslut som kan vara värda att lyfta fram igen.
 • Gå igenom tidigare beslut från Migrationsverket och domstolen och eventuella ytterligare beslut man har fått från en ny prövning. Fråga dig själv, vad har Migrationsverket tidigare sagt i ditt ärende och vad har du redan bevisat.
 • I ljuset av den förändrade situationen i Afghanistan, EASO:s rapport, Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande så kan det finnas saker från dina tidigare beslut som kan vara värda att lyfta fram igen.
 • Man ska göra allt man kan, vid varje givet tillfälle, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att beviljas uppehållstillstånd.
 • Det är viktigare att göra saker rätt än att göra saker snabbt. Det är viktigt att göra saker ordentligt.
 • Var pedagogisk och presentera för Migrationsverket vilken utsatt grupp du tillhör och beskriv varför just du behöver skydd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=1700

 

Processens ram2021-12-14T14:05:15+00:00
 • Om man nu får uppehållstillstånd för skyddsbehov och bedöms vara flykting så får man uppehållstillstånd i tre år. Uppehållstillstånd och flyktingstatus är det högsta skyddet mot utvisning.
 • Om man får uppehållstillstånd på skyddsbehov som inte är flykting, alltså alternativ skyddsbehövande, då får man uppehållstillstånd i tretton månader.
 • Efter tre år med uppehållstillstånd, om skyddsbehovet kvarstår och man kan försörja sig då kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=1988

 

Om gruppen som har ett beslut om utvisning som gäller2021-12-14T14:08:50+00:00
 • Många i denna grupp har fått ett beslut om inhibition, att verkställigheten har skjutits upp, det beslutet gäller tills något annat beslutas det upphör alltså inte per automatik.
 • Om man vill stoppa ett beslut om utvisning måste man göra en ansökan om verkställighetshinder.
 • I ansökan om verkställighetshinder måste man argumentera för att det finns hinder, nya omständigheter som gör att du inte kan åka tillbaka till ditt hemland.
 • När man ansöker om verkställighetshinder, kan ansökan resultera i tre olika beslut (1) uppehållstillstånd, (2) ny prövning (3) du får inte uppehållstillstånd eller ny prövning
 • Om man inte beviljas uppehållstillstånd eller en ny prövning så kan man inte överklaga beslutet om uppehållstillstånd men man kan överklaga beslutet om att inte beviljas en ny prövning.
 • Man har inte rätt till en advokat som staten betalar för att göra en ansökan om verkställighetshinder.
 • Har man beviljats en ny prövning då har man rätt till en advokat som staten betalar.
 • Om man får avslag på ansökan om verkställighetshinder då har barn rätt till en advokat som staten betalar för att överklaga. Vuxna har rätt till en advokat som staten betalar om det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer bifallas.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=2043

 

Om gruppen som har öppna ärenden hos Migrationsverket2021-12-14T14:20:08+00:00
 • I denna grupp ingår de som befinner sig i sin första asylprocess, de som befinner sig i sin andra asylprocess och de som har beviljats en ny prövning.
 • De som har öppna ärenden hos domstolen, domstolen är inte bunden till Migrationsverkets rättsliga ställningstagande.
 • Skicka in ett yttrande eller bevisning till Migrationsverket. Identifiera vilka utsatta grupper ni tillhör, skriv ner alla omständigheter som ni vill att de ska bedöma, skriv ner allt som är ostridigt sedan tidigare som kan hjälpa er nu och förklara hur de försämrade läget i Afghanistan gör det svårt för er att återvända.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=2996

 

Om gruppen som har ett uppehållstillstånd på annan grund (arbete, anknytning, skyddsbehövande osv.)2021-12-14T14:22:17+00:00
 • Har man uppehållstillstånd på annan grund kan man ansöka om att få en flyktingstatusförklaring. Flyktingstatusförklaring är de starkaste skyddet mot utvisning som man kan ha.
 • Alltså även de som har uppehållstillstånd i Sverige påverkas av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande och EASO:s nya rapport.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=3218

 

Om gruppen som tillhör nya gymnasielagen ungdomarna2021-12-14T14:24:11+00:00
 • Det är ingen homogen grupp. I denna grupp ingår (1) de som har uppehållstillstånd, (2) de som har ansökt om förlängning (3) de som har har ansökt om permanent uppehållstillstånd (4) finns de som har uppehållstillstånd och ett beslut om utvisning (5) finns de uppehållstillstånd utan ett beslut om utvisning.
 • I din ansökan kan du yrka att du i första hand vill ha permanent uppehållstillstånd och i andra hand tidsbegränsat uppehållstillstånd.
 • Det går också att rangordna dina grunder i din ansökan.
 • Du ska ge in all bevisning som kan styrka det du säger. Migrationsverket kommer inte förelägga dig att ge viss bevisning. Det är du som måste presentera det som är relevant.
 • I somras, i och med den nya lagstiftningen i juli, kom en ny grund för uppehållstillstånd (andra stycket i 5:6). Om man inte får uppehållstillstånd pga skyddsbehov så kan vuxna få uppehållstillstånd om det finns synnerligen ömmande omständigheter. Sedan i somras kan vuxna som har en särskild anknytning till Sverige beviljas uppehållstillstånd om det finns särskilt ömmande omständigheter. Särskilda anknytningen till sverige ska ha uppstått under tiden man hade uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=3418

 

Dublinärenden2021-12-14T14:26:49+00:00
 • Man måste befinna sig i Sverige för att kunna göra en ansökan om verkställighetshinder. Den möjligheten har man inte berövats för att man har varit i ett annat land där emellan. Men har man rest till ett annat land och fortfarande befinner sig i det andra landet, då kan man inte ansöka om verkställighetshinder i Sverige.
 • Ett beslut om utvisning preskriberas efter fyra år. Det innebär inte att Sveriges ansvar för asylärendet upphör. Om sverige har bedömts vara ansvarade för ett asylärende enligt Dublinförordningen och du befinner dig i ett nytt land, så har du inte rätt till en ny prövning i det nya landet enligt Dublinförordningen.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4022

 

Återreseförbud2021-12-14T14:27:55+00:00
 • Om du behöver skydd i Sverige så trumfar det ett återreseförbud. Återreseförbud utgör inte ett hinder mot att beviljas skydd i Sverige om du befinner dig i Sverige.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4178

 

Arbetstillstånd2021-12-14T14:30:26+00:00
 • Första gången man söker uppehållstillstånd i Sverige kan man beviljas AT-UND och ha rätt att arbeta, får man tre avslag och har en anställning så kan man göra spårbyte. Man kan ansöka om uppehållstillstånd pga arbete iställe.
 • Om man ansöker om asyl en andra gång och får ett negativt beslut igen, så förenas beslutet med utvisning och i de allra flesta fall förenas med ett beslut om återreseförbud. Har man ett återreseförbud, då kommer man inte beviljas uppehållstillstånd för arbete inom ramen av spårbyte.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4204

 

Dömd för brott2021-12-14T14:33:09+00:00
 • Att vara dömd för ringa brott utgör inte ett hinder för att få skydd i Sverige.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4303

 

Förvar2021-12-14T14:34:08+00:00
 • Har man ett pågående ärende om uppehållstillstånd så är risken för förvar väldigt låg.
 • Har man ett beslut om inhibition så är risken för förvar väldigt låg.
 • I allmänhet just nu (december 2021) när det gäller Afghanska ärende, i ljuset av migrationsverkets rättsliga ställningstagande, så är risken för förvar just nu väldigt låg. I teorin så finns det såklart en risk, men just nu i denna situation som vi befinner sig just nu, så är sannolikheten väldigt låg för förvar.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4373

 

Identitetsfråga2021-12-14T14:35:07+00:00
 • Du kan få sydd i Sverige även om du inte kan bevisa din identitet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4439

 

Resedokument2021-12-14T14:36:10+00:00
 • Om man beviljas uppehållstillstånd och flyktingstatus då kan man beviljas ett resedokument från Migrationsverket. Resedokument är avhängigt att man beviljas flyktingstatus.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4510

 

Främlingspass2021-12-14T14:38:51+00:00
 • För att få främlingspass krävs det att man har uppehållstillstånd i Sverige och att man inte kan få ett pass av hemlandets myndigheter.
 • Med anledning av Afghanska ambassadens beslut att inte utfärda några handlingar just nu. Migrationsverket har därför skrivit på sin hemsida att de ska göra det lite mindre svårt att få främlingspass i vissa situationer. Migrationsverkets skrivelse berör dock inte papperslösa Afghaner utan endast de som har uppehållstillstånd i Sverige.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4555

 

Svenskt pass2021-12-14T14:39:55+00:00
 • Svenska passa utfärdas till medborgare i Sverige. För att få ett svenskt pass måste du alltså först bli medborgare i Sverige.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4607

 

Besöka Afghanistan efter beviljat uppehållstillstånd i Sverige2021-12-14T14:42:06+00:00
 • Om du presenterar grunder till Migrationsverket där du säger att du vill ha skydd i Sverige eftersom det är farligt för dig i Afghanistan. Om du veckan efter du har fått uppehållstillstånd självmant åker till Afghanistan. Då kan Migrationsverket återkalla uppehållstillståndet på grund av de anser att du inte gett riktiga grunder.
 • Om Migrationsverket inleder ett ärende om att återkalla uppehållstillstånd, då har du rätt till ett offentligt biträde och du har rätt att komma till tals muntligt eller skriftligt, innan Migrationsverket tar ett beslut.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4025

 

Om man får avslag igen, hur blir det då?2021-12-14T19:58:18+00:00

Det beror på vart man är. Men om man i nuläget har ett beslut om utvisning och man ansöker om verkställighetshinder och får avslag. Då får man vänta tills utvisningen preskriberas och då kan man söka asyl igen. Om man redan har sökt asyl igen och fått avslag ytterligare en gång, då kan du söka verkställighetshinder igen. Men har du beslut om utvisning och du ska söka verkställighetshinder då måste det finnas nya omständigheter. Just nu har Migrationsverket sagt att situationen i Afghanistan är sådan att den utgör nya omständigheter. Får du avslag från Migrationsverket så kan du ju först överklaga till domstolen och Migrationsöverdomstolen

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4745

 

Tillhör Hazarer en särskilt utsatt grupp?2021-12-14T19:59:59+00:00

Ja, Hazarer tillhör en särskilt utsatt grupp enligt EASO:s rapport. Men den gruppen är inte sådan att alla anses riskera generell förföljese i hemlandet. Utan det krävs att du bevisar att just du, i egenskap av Hazar, behöver skydd i Sverige. Se domen, här finns tips om landinformation att åberopa.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4817

 

Kan gammalt skriftligt hot från talibanerna som tidigare inte visats upp läggas fram?2021-12-14T20:01:16+00:00

Ja, det beror lite på vad det är för gammalt hot, är det alldeles för gammalt så kan det vara så att man måste argumentera för att hotbilden fortfarande är bestående. Om man inte har visat bevisen förut måste man ha en giltig ursäkt för varför man valt att inte visa det tidigare.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4867

 

Om man har ett pass från afghanska ambassaden som Migrationsverket inte godkänner fast de har eftersökt det, vad kan man göra då för att det ska betraktas som en riktig handling?2021-12-14T20:13:00+00:00
Det är svårt att ge ett generellt svar på vad man kan göra. Man kan konstatera att det är inget i det nya rättsliga ställningstagandet som innebär något nytt när det gäller identitetsfrågan. Det man ska ha med sig är att om man vill ansöka om skydd i Sverige och man argumenterar för att man är flykting då är identitetsfrågan sekundär. Så länge man kan bevisa att man är från Afghanistan så kommer man få en bedömning utifrån förhållandena i Afghanistan.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4900

 

Vad innebär det om man får flyktingstatus i ett annat EU-land? Kan man då resa inom EU och jobba inom andra EU-länder?2021-12-14T20:13:28+00:00

Nej, regler om fri rörlighet gäller för EU:s medborgare inte för alla som har uppehållstillstånd i ett EU land. Om du har uppehållstillstånd i ett visst EU land då är det det land du får vistas i.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4946

 

Om man får ett uppehållstillstånd som Shiit eller Hazar betraktas det som flykting eller skyddsbehov?2021-12-14T20:13:59+00:00

Shit är religiöst minoritet. Hazarer är etnisk minoritet. Både etnicitet och religion är en flyktinggrund. Så om du får uppehållstillstånd på grund av att du är Hazar så kommer du få flyktingstatus.  Om du uppehållstillstånd på grund av att du är Shiit så kan du också få flyktingstatus.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4994

 

Kan du förklara mer om anknytning?2021-12-14T20:14:23+00:00

Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande innehåller ingen ändring avseende anknytning varken lagar och regler eller hur bedömningar ska göras. Det betyder att regler för anknytning och möjlighet att få hit anhöriga.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5025

 

Antag att man sökt permanent uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen och man uppfyller alla krav och har styrkt en tillsvidareanställning och man får permanent uppehållstillstånd. Sen går företaget i konkurs och anställningen upphör. Vad händer då?2021-12-14T20:15:24+00:00

När Migrationsverket väl har gjort en bedömning om du kan få permanent uppehållstillstånd då gäller det tills vidare. När man har fått permanent uppehållstillstånd så är utrymme för att återkalla beslutet begränsat till att du har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet undanhållit information som varit av relevans. Så det Migrationsverket skulle kunna göra om de får information om det här, det är att öppna ett ärende om eventuell återkallelse. För att utreda om det var så att du lämnade oriktiga uppgifter eller medvetet utelämnade relevant information. Men om du aldrig har lämnat felaktiga uppgifter, om du inte visste, då har ju Migrationsverket fattat beslut utifrån korrekt information. Då ska alltså det inte utgöra en grund för att återkalla ett beslut om permanent uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5076

 

Jag fick veta att de med tidsbegränsade uppehållstillstånd och de med permanenta uppehållstillstånd bör skicka in ansökan om skyddsstatus varför är det viktigt?2021-12-14T20:15:54+00:00

Man måste inte om man inte vill. En skyddsstatus är den säkraste du kan ha mot en eventuell utvisning. Så om du till exempel har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som ska förlängas och det är oklart om Migrationsverket tycker att du uppfyller kraven för att få förlängning då kan det vara en god idé att ha en skyddsstatus. För om du inte får förlängning för till exempel arbete så kan du i stället få förlängning på grund av att du är en flykting.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5160

 

Om en ny person kommer till Sverige, vad finns det för möjligheter för honom eller henne att stanna?2021-12-14T20:16:23+00:00

Om en ny person kommer till Sverige då ska denne person söka asyl, Migrationsverket kommer besluta om asyl utifrån vad som är känt vid beslutstillfället.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5228

 

Hur ansöker man om flyktingstatus när man har uppehållstillstånd för Gymnasielagen?2021-12-14T20:16:50+00:00

Flyktingstatus ansöker man om genom att fylla i en blankett som Migrationsverket har. Den blanketten är ganska kort. Emilie Hillerts tips är att man identifierar vilka utsatta grupper man tillhör och man ger bevisning som styrker det. Alltså att man ger Migrationsverket mer information än vad som efterfrågas i blanketten.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5278

 

Om man ansöker om flyktingstatus och man får avslag har man rätt till ett offentligt biträde för att överklaga beslutet till migrationsdomstolen?2021-12-14T20:17:36+00:00
Ungdom med alla avslag vill återvända till Afghanistan, kan han göra det på Migrationsverkets bekostnad, eller måste han betala själv eftersom de inte har börjat med utvisningarna än?2021-12-14T20:18:02+00:00

Hittills är det så, har man ett beslut om utvisning, och man vill verkställa detta men man har inte de ekonomiska möjligheterna att bekosta resan så brukar Migrationsverket vara behjälpliga med det.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5324

 

Kan en familj som bott i Sverige i elva år, är konverterade, med ett barn som är fött i Sverige, befinner sig i Tyskland, finns det chans att de kan få en prövning i uppehållstillstånd?2021-12-14T20:18:30+00:00

När man har ett beslut om utvisning och man befinner sig i Sverige då kan man ansöka om verkställighetshinder. Man kan inte ansöka om verkställighetshinder från Tyskland. Att man har varit i Tyskland och kommit tillbaka till Sverige, det utgör ingen förändring. Utan du har samma rättigheter till en ny prövning. Är man en barnfamilj med mamma pappa och barn så finns det utsatta grupper som man tillhör. Har man konverterat då tillhör man också en utsatt grupp. All den informationen ska listas fram till Migrationsverket så att de kan göra en korrekt bedömning.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5380

 

Om man har en ansökan om verkställighetshinder inne, som skickades in innan Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande, behöver det kompletteras?2021-12-14T21:05:57+00:00

Om man har lämnat in en ansökan om verkställighetshinder så kan man absolut komplettera med nya omständigheter. Allt som kommer in till Migrationsverket innan de fattar beslut måste de ta ställning till. Men det är såklart bättre att skicka allt material på samma gång istället för att skicka in material vid flera olika tillfällen. Men ja, du kan absolut skicka in kompletterande information om du anser att du tillhör fler utsatta grupper än de som du tidigare har angett.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5437

 

Den som redan sökt förlängt uppehållstillstånd på gymnasielagen och kryssat i “söker asyl” och “samma asylskäl” bör de komplettera sin ansökan med nya asylskäl även om de har jobb som i största sannolikhet gör att de uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd?2021-12-14T20:20:57+00:00

Det blir en bedömningsfråga i det enskilda fallet. Det beror också lite på om man har uppehållstillstånd med ett beslut om utvisning som gäller eller inte. Har man lämnat in en ansökan som har goda grunder för att godkännas och man inte har ett beslut om utvisning då kommer Migrationsverket fråga om det finns hinder att återvända till hemlandet innan ett beslut fattas.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5430

 

Många unga blev åldersuppskrivna kan det påverka Migrationsverkets agerande utifrån det här med västernisering, att de inte tar hänsyn att man kom hit som barn?2021-12-14T20:24:35+00:00

Ja, det skulle det kunna. Om Migrationsverket säger att när du kom hit och sökte asyl så tyckte vi att det var uppenbart att du var över 18 och vi skrev därför upp din ålder. Så vår bedömning är att du har varit vuxen under hela tiden du har vistats i Sverige. Men ålder är bara en av alla de faktorer som ska beaktas när det handlar om västernisering. EASO:s rapport säger inte att man måste vara barn för att kunna bli västerniserad. De anger bara ålder som en av väldigt många omständigheter.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5992

 

Hur tänker man kring särskilt ömmande skäl? Det kan vara ett alternativ för de som har anpassat sig, hur redogör man för sådana på ett bra sätt?2021-12-14T20:23:13+00:00

Det handlar om att man ska visa att man dels har en särskilt anknytning till landet och var den beror på. Allt som har med ditt hälsotillstånd, allt som har med situationen i Sverige att göra och allt som har med situationen i hemlandet att göra. Allt det ska fram och allt det ska bevisas.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5760

 

Vad gäller om man som gymnasieungdom har en anställning på ett företag som inte har en verksamhet i gång hela året runt, så man kan inte få lön hela året? Kan man få permanent uppehållstillstånd då?2021-12-14T20:25:42+00:00

När man ansöker om permanent uppehållstillstånd, så ska man kunna visa att man har försörjning i två år framöver i praktiken. Det kan man inte visa om man bara får lön ett halvår per år ungefär.Det kommer alltså inte att gå.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5799

 

Förklara vad inhibition är2021-12-14T20:27:20+00:00

När migrationsverket stoppade utvisningarna och stoppade möjligheten att fatta beslut, så kunde man vända sig dit och ansöka om inhibition. Jag har ett beslut om utvisning som är verkställbart men jag vill att ni stoppar det tillsvidare då kunde Migrationsverket ge inhibition, alltså stoppa utvisningen tillsvidare.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5828

 

Kan omständigheterna att man levt i en svensk familj utgöra en särskilt ömmande omständighet?2021-12-14T20:29:44+00:00

Omständigheten ska absolut åberopas men man måste förklara varför. Omständigheten i sig utgör inte en särskilt ömmande omständighet. Däremot ska man beskriva det liv man har levt och den anpassning till Sverige man har gjort. För att visa att man har en särskild anknytning. Det är klart att integrering, anpassningen och anknytningen till Sverige kan ha påverkat av att man har levt i en svensk familj.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5853

 

Om man har två grunder, politiska och religiösa, vilket är bäst att lyfta fram, eller ska man lyfta båda?2021-12-14T20:32:16+00:00

Vid varje givet tillfälle, som du har kontakt med migrationsverket, så har du en skyldighet att berätta om alla skäl som finns att åberopa. Om du både har politiska och religiösa måste du lyfta fram båda.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5880

 

Är det klokt att söka status som flykting redan nu även om man har tidsbegränsat uppehållstillstånd genom gymnasielagen ett halvår till?2021-12-14T20:33:42+00:00

Ja, har du ett uppehållstillstånd och bara söker statusförklaring så kommer det prövas separat, det är inte säkert att det kommer att hinna avgöras innan det blir dags att ansöka om permanent eller förlängning men det skadar inte det kan inte vara negativt att göra.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5908

 

Hur rangordnar man om man ansöker om permanent uppehållstillstånd på nätet/internet?2021-12-14T20:36:05+00:00

Skriv i rutan med övrig text eller bilägga en extra bilaga med ett yttrande där jag skriver tydligt vad det är jag vill.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5986

 

Om man har fått uppehållstillstånd för arbete genom gymnasielagen ska man ändå söka flyktingstatus?2021-12-14T20:38:07+00:00

Ja, det måste du besluta själv. Men flyktingstatus ger ett extra skydd mot utvisning. Och flyktingstatus kan också ge dig resedokument.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6010

 

Vad händer om man till exempel förlorar jobbet, om man har uppehållstillstånd för gymnasielagen?2021-12-14T20:37:51+00:00

Om du har fått permanent uppehållstillstånd pga anställning och sen blir av med det så händer det ingenting per automatik. Men ditt uppehållstillstånd kan bara återkallas om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit information som är av vikt att känna till för Migrationsverket när de fattar beslut. Det är alltså inte så att du per automatik förlorar ditt permanenta uppehållstillstånd för att du förlorar jobbet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6030

 

Min vän fick avslag i slutet av 2020, han är i Italien nu, kan han komma till Sverige och få ärendet öppnat?2021-12-14T20:39:14+00:00

Om han/hon befinner sig i Sverige så har han/hon rätt att ansöka om verkställighetshinder. Den möjligheten har han/hon inte blivit av med för att han har varit i Italien.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6070

 

Jag har ett öppet ärende i domstolen men möjligheten till avslag är stor, men på grund av den förändrade situationen finns nya skäl till att jag inte kan återvända till hemlandet, vad ska jag göra?2021-12-14T20:40:34+00:00

Du ska komplettera det öppna ärendet i domstolen med de nya grunderna och omständigheterna som du har. Du kan också yrka återförvisning till Migrationsverket så att de muntligt kan utreda de nya omständigheterna och skälen.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6094

 

Jag har ett öppet ärende hos FN:s tortyr kommitté vad kommer hända om jag ansöker om ny prövning med stöd av det nya ställningstagandet. Vad händer hos mitt ärende hos FN om jag får avslag eller uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd från Migrationsverket?2021-12-14T20:41:46+00:00
Juridiskt komplex fråga. Det kan vara så att om Migrationsverket öppnar din ärende på nytt, då finns en risk att Sverige vänder sig till FN och säger att Sverige har fått ett nytt ärende och därför kan FN avlsuta ärendet. Det finns alltså en risk att FN avslutar ärendet. Du måste kontakta en advokat som kan titta på just omständigheterna i ditt ärende, det finns inget generellt svar på hur man ska agera om man har ärendet i både FN och i europadomstolen.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6170

 

Kan du berätta om sådana som fått avslag på nya gymnasielagen, varför har de fått avslag på PUT?2021-12-14T20:43:14+00:00

Generellt sätt så är det så att när man ansöker om permanent uppehållstillstånd så är det en rad kriterier som ska vara uppfyllda för att få permanent uppehållstillstånd som gymnasieungdom. Har man fått avslag så är det för att något av kraven inte varit uppfyllt.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6271

 

*PUT=Permanent uppehållstillstånd

 

Går det att ha ett öppet ärende hos FN när jag ansöker om verkställighetshinder i Sverige?2021-12-14T20:44:05+00:00

Ja, det går. Det finns dock en risk att det kan leda till att FN ärendet avslutas. Du bör konsultera en advokat, en advokat som arbetar med FN ärenden, innan du agerar.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6350

Någon som läst klart gymnasiet och som fått fast jobb enligt nya gymnasielagen men har begått brott. Kan brottet leda till att Migrationsverket avslår ansökan trots att man uppnår kraven?2021-12-14T20:45:16+00:00
I bedömningen ingår en bedömning av vandel. I teorin kan brottet utgöra grund för att neka uppehållstillstånd. Men det beror på, vad brottet innebar, hur gärningsbeskrivningen ser ut, vad det blev för straff, när brottet inträffade. Det går att argumentera för att brottet inte ska utgöra en grund för avslag mot uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6389

Finns det ingen risk med att ansöka om verkställighetshinder när man har kort tid kvar till preskription?2021-12-14T20:46:27+00:00
Nej, det finns inget negativt med att lämna in en ansökan om verkställighetshinder. En ansökan om verkställighetshinder påverkar inte när utvisningen preskriberas.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6460

Är förlängning av asylansökan ett öppet ärende?2021-12-14T20:47:35+00:00

Ja, det är ett öppet/pågående ärende hos Migrationsverket.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6480

En person är här på arbetskraftsinvandring, nu har det gått två år, företaget har ansökt om förlängning av två år till. Det ligger hos Migrationsverket för beslut. Ska vi komplettera med skyddsbehov?2021-12-14T20:48:40+00:00

En bedömning måste göra i det enskilda fallet. Om man på något sätt riskerar utvisning, så ska man komplettera med de andra grunder som finns för att få uppehållstillstånd.Om man vill har ett starkare skydd mot utvisning en skyddsstatus, flyktingstatus, så kan man komplettera av det anledningen. Men det måste man bedöma i det enskilda fallet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6500

Om ungdomen har deltagit offentligt i miljö ämbete som ledare för studiecirkel och haft utbildning för andra afghaner arbetat för att påverka till ett mer hållbart leverne. Ska man åberopa det?2021-12-14T20:50:07+00:00

Ja, om det är något som ni menar utgör för förföljelse från Talibanerna i hemlandet. Här måste man förklara varför det är något som Talibanerna skulle reagera negativt på grund av. EASO har identifierat de som arbetat som utbildningspersonal som en utsatt grupp.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6531

Hur fungerar det med anknytning, jag är i sverige och jag har uppehållstillstånd, den andra personen är i Sverige och har inte uppehållstillstånd. Den andra personen vill ha uppehållstillstånd pga anknytning till den första personen, går det?2021-12-14T20:51:31+00:00

När man söker uppehållstillstånd pga anknytning så är huvudregeln att man ska vara i hemlandet, alltså utanför Sverige. Om man är i Sverige så måste man argumentera för särskilda skäl för att göra ett undantag från den här huvudregeln. Om man har beslut om utvisning och befinner sig i Sverige och vill söka uppehållstillstånd pga. anknytning då gör man det inom ramen av verkställighetshinder.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6728

Kan valutgången i höst påverka allt detta?2021-12-14T20:52:23+00:00

De politiker som styr kan ändra lagar och regler. Så i teorin så finns det en risk lagar och regler ändras. Men får vi en ny regim i Sverige efter valet, så måste i så fall lagar och regler ändras och sådant tar tid. Migrationsverket är en myndighet och ska inte påverkas av politiker. Och Migrationsverkets bedömning av Afghanistan görs alltså inte av politikerna. Så generella riktlinjer angående Afghanistan görs av Migrationsverket.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=7001

Vad menas egentligen med ensamkommande?2022-02-10T16:23:03+00:00

Det betyder i detta fall personer som kom till Sverige som barn (under 18 år) utan sina familjer. De flydde ensamma och kom ensamma till ett för dem nytt land. Nu är de inte barn längre, utan de flesta är 21 år och uppåt.

 

Pratar ungdomarna svenska?2022-02-10T16:23:17+00:00

Alla dessa ungdomar har bott i Sverige i sex-sju år och klarat ett gymnasieprogram, så de flesta pratar bra svenska.

 

Har de arbetstillstånd?2022-02-10T16:23:32+00:00

Alla ungdomar här har arbetstillstånd. Det har de per automatik när de har uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen.

 

Kan de bara ta heltidsjobb?2022-02-10T16:23:44+00:00

Om man har en anställningsgrad på sådär 75-80 procent så fungerar det, beroende på lönen. Migrationsverket tittar på att man ska kunna försörja sig själva.

Kan jag verkligen hitta rätt arbetskraft på den lilla ort där mitt företag finns?2022-02-10T16:27:53+00:00

Alla ungdomarna är villiga att flytta om de får ett fast jobb. Vi har en mängd exempel på ungdomar som från en dag till en annan har packat sina tillhörigheter och flyttat många många mil.

 

Ungdomarna måste ju få en tillsvidareanställning, men tänk om det exempelvis blir en ny epidemi och vi måste säga upp folk, vad händer då?2022-02-10T16:28:43+00:00

Det är omöjligt att garantera att den tjänst en person får kommer att finnas kvar, världen är ju föränderlig. Migrationsverket kräver att tjänsten ska vara fast eller minst två år. Det betyder i praktiken nästan tre år, eftersom migrationsverket börjar räkna från det datum då de handlägger ärendet. Om de inte handlägger ärendet förrän efter ett halvår och ungdomen har en tjänst på två år räcker alltså inte det. Därför är en tillsvidaretjänst naturligtvis det bästa. Om ungdomen ifråga skulle bli uppsagd efter att hen fått uppehållstillstånd så berör det inte uppehållstillståndet.

 

Är det inte administrativt besvärligt att anställa någon som inte är svensk medborgare?2022-02-10T16:29:13+00:00

Nej, det är väldigt lite som du ska göra annorlunda jämfört med om du anställer någon som är svensk medborgare. Du ska fylla i en blankett, nr 1160, och skicka till Skatteverket, den tar cirka en minut att fylla i.

Är ni ett rekryteringsföretag? Kostar det pengar att anlita er?2022-02-10T16:30:44+00:00

Nej, vi är inget rekryteringsföretag och nej, vi tar inget betalt. Vi är en ideell kampanj som arbetar för att behålla den kraft och kunskap som finns i dessa unga människor. Vi samarbetar med många organisationer och projekt och har på det sättet en samlad kandidatbas som du kan få tillgång till via oss.

Du kan läsa mer om Redo här.

Vilka är dessa unga vuxna?2022-02-12T12:10:50+00:00

Denna grupp människor går naturligtvis inte att beskriva med några få ord. Det är många individer det handlar om och alla är olika. Det som gäller samtliga är att de kom till Sverige som ensamkommande barn, att de har gått ut gymnasiet och att de nu behöver ett fast arbete. De har uppehållstillstånd genom gymnasielagen, vilket är den lag som bestämmer deras villkor – de måste få ett jobb senast sex månader efter studentexamen, annars riskerar de utvisning.

Eftersom de har bott i Sverige i sex-sju år och gått ut gymnasiet pratar majoriteten bra svenska. De flesta har gått ett praktiskt program, som vård, handel, lager eller bygg. De flesta har arbetslivserfarenhet, eftersom många haft ett extrajobb vid sidan av studierna.

Bakgrund om gymnasielagen2022-02-12T12:11:25+00:00

Den grupp unga vuxna som vi pratar om här kom till Sverige 2015. Som du vet var det stora flyktingströmmar i världen under det året. Många som flydde till Sverige var ensamkommande barn. Det betyder att de var under 18 år och kom ensamma, utan sina familjer. De flydde på grund av krig, våldsamheter, fattigdom och utsatthet.

Två tredjedelar kom från Afghanistan. Eller rättare sagt, de hade afghanskt medborgarskap, men deras föräldrar och de själva hade oftast flytt en gång redan, från Afghanistan till Iran eller Pakistan.

Många fick vänta väldigt lång tid på besked från Migrationsverket gällande sin asylansökan.

2018 antogs Nya Gymnasielagen. Den innebar att man kunde få uppehållstillstånd i Sverige och studera på gymnasiet om man uppfyllde vissa kriterier. Det handlade bland annat om vilket datum man kom till Sverige, hur lång tid man hade väntat på svar från Migrationsverket  och hur gammal man var. Det visade sig att en stor grupp klarade kriterierna och började plugga på gymnasiet. Efter avslutade studier kommer så nästa steg.

För att få permanent uppehållstillstånd efter avslutade studier krävs bland annat att man får ett fast jobb senast sex månader efter avslutade studier.

Det är här många befinner sig idag och det är dessa människor du nu har möjlighet att anställa.

Vilken gymnasieutbildning har de?2022-02-12T12:11:58+00:00

Det finns ungdomar utbildade inom de flesta praktiska yrken. Exempelvis:

Barnskötare, Bilmekaniker, Elinstallatörer, Fastighetsskötare, Kassabiträden, Köksbiträden, Lagerarbetare, Målare, Nätverkstekniker,
Plattsättare, Servitörer, Snickare, Svetsare, Undersköterskor, VVSare, m.m.

Frågor och Svar om NGL

Vi får många frågor om vilka regler som gäller kring NGL (Nya Gymnasielagen) och till vår hjälp har vi en grupp jurister på Process Advokatbyrå som sammanställt generella svar på några av de mest förekommande frågorna:

Hur många F får man ha i betyg för att man ska få PUT godkänt och i vilken ämnen får man inte ha F?2021-11-22T16:43:04+00:00

Enligt lagen ska man visa att man har slutfört sin utbildning. Det är i nuläget oklart om Migrationsverket kommer att anse att man har slutfört sin utbildning om man har F i betyg. Det står inget om detta i lagen.

 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-11-10. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Kan man efter ett avslutat yrkesprogram på Komvux fortsätta studera teoretiska ämnen i tre terminer till, trots att det inte ingår en samlad studieplan för dessa terminer (eftersom man söker kurserna en och en)?2020-11-13T08:56:34+00:00

Möjligheterna till uppehållstillstånd enligt NGL gäller ”en” utbildning (och inte flera). I lagen står det sammanhållen utbildning. Den ska visas med individuell studieplan. Det finns inget säkert svar på denna fråga men vi tror inte att det är möjligt.

 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-11-10. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Kan man byta arbetsgivare efter man skickat in ansökan om PUT?2020-11-13T08:56:07+00:00

Tyvärr råder det osäkerhet om detta eftersom saken inte beskrivits i någon lag eller regelverk, och frågan har inte prövats i praktiken. Det är inte säkert att det inte går, men det finns en stor risk för att det inte är möjligt. Man bör alltid göra ett försök.

 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-11-10. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Kan man skicka in ansökan om PUT utan fackligt yttrande?2020-11-16T10:20:20+00:00

Det finns i denna del två krav:

 1. att fackförbundet har fått möjlighet att yttra sig,
 2. att anställningsvillkoren är i nivå med villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Man ska i första hand ha ett yttrande från facket. Om man inte får det i tid kan man skicka in ansökan ändå, och skriva att man kommer komplettera med yttrandet senare (ange datum). Om man verkligen inte kan få något yttrande så måste man ge in all bevisning som styrker vilka försök man har gjort att få ett yttrande, och att facket vägrar yttra sig.

Oavsett om du har ett yttrande från facket eller inte så måste du bevisa att anställningsvillkoren är i nivå med villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Om facket inte yttrar sig, eller påstår att villkoren är för dåliga, är det upp till dig att bevisa att villkoren är tillräckligt bra. Det behövs mycket och stark bevisning i denna fråga.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-11-10. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Räknas regelbunden OB ersättning in i minimumlönen som krävs för att uppfylla kravet?2021-02-12T08:14:52+00:00

OB-tillägg som enligt anställningsavtal utgår med ett visst, i förväg fastställt, belopp varje månad torde kunna ligga till grund för en bedömning om att lönekravet är uppfyllt. Det måste dock som sagt framgå tydligt på anställningsavtalet, och vara ett visst belopp som man är garanterad varje månad (får du sedan mer är det inga problem, men du får ingen månad ha fått mindre).

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2021-02-12. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

NYTT: Provanställning kan godkännas i vissa fall2020-12-10T21:14:11+00:00

[Uppdaterat 2020-11-06]
Enligt den tillfälliga lagen måste du som vill ha permanent uppehållstillstånd visa att du kan försörja dig genom anställning eller eget företag. Migrationsverket ändrar nu bedömningen av vilka anställningsformer som kan leda till permanent uppehållstillstånd.

Läs mer här på Migrationsverkets hemsida.

Det bör framgå att företaget har för avsikt att fast anställa efter provanställningen. Det ska också vara en del av företagets vanliga förfarande, dvs att ha provanställning innan fast anställning. Det kan bli problematiskt om det är ett nystartat företag utan ekonomisk historik.

NYTT: Företag som permitterar2020-12-10T21:18:22+00:00

Vi fick denna information:
“Kan härmed informera om att det går att få PUT även om ungdomen är korttidspermitterad i sitt arbete! MEN Migrationsverket ringer och kontrollerar med arbetsgivaren om ekonomi och varaktighet i anställning!! I alla fall i min ungdoms fall! Så det bör vara ett stabilt företag  och att nuvarande situation beror enbart på corona! Jag hade ju fått ett svar med twitter tidigare, men nu svart på vitt!!”

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-12-10. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Är dessa praktikplatser bara för ungdomar med Gymnasielagen (tidigare kallad bl.a Nya gymnasielagen)?2022-07-21T10:36:23+00:00

Nej. IKEA utvidgar målgruppen till alla flyktingar mellan 18 – 25 år som har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

Info om Nya gymnasielagen2020-05-26T20:27:08+00:00

Info om Nya gymnasielagen

När man har avslutat sina studier, måste man kunna försörja sig för att få stanna i Sverige. Om man kan försörja sig och uppfyller de krav som finns i den relevanta lagparagrafen (17§ tillfälliga lagen), ska man få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Om man är under 25 år måste man ha fullföljt sin gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning för att kunna få permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning.

När man ska ansöka om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning måste man göra det innan ens tillfälliga uppehållstillstånd för studier har gått ut. Man måste även kunna visa i sin ansökan att man har ett arbete. Man kan dock inte få uppehållstillstånd på grund av arbete förrän det förra uppehållstillståndet har löpt ut.

Anställningsvillkor

Lön och alla försäkringsskydd ska vara i enlighet med svenska kollektivavtal eller följa nivån för vad som är vanligt i den bransch man får arbete, därför är det att rekommendera att söka en arbetsgivare med kollektivavtal i första hand eller någon med god kunskap om villkoren och att de löpande följs. Arbetet behöver inte vara heltid, men nivån på lönen ska vara likvärdig med vad andra som arbetar i branschen får.

Månadsinkomsten efter skatt från arbetet (man får kombinera inkomst från mer än en arbetsgivare så länge alla villkor uppfylls hos dem) ska vara tillräcklig för att kunna försörja sig själv. Hur mycket lön man behöver är en individuell prövning som baseras på vilka kostnader man har för hyra, hemförsäkring, el/vatten, resekostnader till/från arbetet. När dessa kostnader dragits av från ens minsta garantilön per månad så måste man ha kvar tillräckligt mycket för att inte vara berättigad till försörjningsstöd. Kom ihåg att även om man bor gratis eller billigt hos sin stödfamilj så betyder inte det att man kan räkna med ett lågt avdrag för hyran i Migrationsverkets beräkning, prövningen görs efter vad som är en förväntad hyra för en vuxen person med arbete, så om man redovisar för låg eller ingen hyra kommer man istället få ett schablonbelopp i hyra på ca 7,000 kr/månad.

Anställningen ska vara varaktig. Enligt Migrationsverket betyder det en tillsvidareanställning eller ett arbetskontrakt som gäller minst två år framåt från den dag Migrationsverket fattar beslut, det är alltså inte från dagen du söker utan om ditt beslut handläggs i 5 månader efter du söker behöver du ha sökt med ett kontrakt som vid söktillfället sträckte sig 2 år och 5 månader minst.  Anställningen får inte vara subventionerad genom någon form av statligt bidrag. Arbetsgivaren ska meddela Skatteverket om anställningen av dig senast 1 månad efter du startade med blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160”. Om inte detta är gjort absolut senast när Migrationsverket fattar beslut så får man avslag. Eftersom de flesta anställningar i Sverige påbörjas med en provanställning*, kan man endast få permanent uppehållstillstånd beviljat först när provanställningen har övergått till en tillsvidareanställning. Man behöver försöka kompromissa med arbetsgivaren om kortare provanställning, eller ingen provanställning alls.

FAKTA

*Provanställning: Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning. Provanställningen får i regel inte vara längre än 6 månader, men den kan givetvis vara kortare. Om den inte avbryts eller sägs upp före provanställningen går ut, så har provanställningen automatiskt övergått till en tillsvidareanställning. Tillsvidareanställning: Tillsvidareanställning (i dagligt tal fast anställning) innebär att din anställning löper på från ett startdatum tills dess att antingen du eller din arbetsgivare säger upp dig.

Källa: Farr
Måste man gå i skolan för att söka praktik?2022-07-22T07:59:34+00:00

Nej, man kan också vara arbetssökande, praktiken sker på kvällar och helger för att du skap kunna gå i skolan eller delta i andra aktiviteter som arbetssökande. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en praktikplats.

Måste man gå någon speciell utbildning?2022-08-08T10:24:08+00:00

Nej. Alla gymnasiala utbildningar eller yrkesutbildningar (komvux eller Folkhögskola) godkänns. För denna praktikperiod tar vi även emot dig som slutat skolan.

Vad får jag om jag gör praktik på IKEA?2022-07-21T10:39:59+00:00

Först och främst får du erfarenhet av att jobba på ett av Sveriges mest kända företag som alla svenskar känner till. Om du gör ett bra jobb kommer du få ett intyg, så kallad referens, som är väldigt bra att ha om du söker jobb på IKEA eller på andra arbetsplatser efter praktiken.

Du kommer få en handledare på IKEA-varuhuset som kommer stötta dig varje vecka.

Du får också hjälp att förbättra ditt CV, förbättra ditt personliga brev och öva på hur det är att vara på en anställningsintervju. Allt detta gör att du har större chans när du söker ett jobb efter praktiken, hos IKEA eller andra arbetsgivare.

När du praktiserar får du fika och lunch/middag, samt den utrustning du behöver.

När får man permanent uppehållstillstånd?2020-08-24T13:40:56+00:00

När får man permanent uppehållstillstånd?

 • Man söker permanent uppehållstillstånd i samband med att ens tillfälliga uppehållstillstånd för studier närmar sig sitt slut, tidigast två månader innan.
 • Man måste redovisa att slutfört en gymnasieutbildning om man är under 25 år.
 • En provanställning måste ha övergått till en tillsvidareanställning eller 2-årskontrakt från och med beslutstillfället.
 • Anställningens lönevillkor måste vara i nivå med kollektivavtal för motsvarade arbete.
 • Anställningen måste omfattas av fullständiga försäkringar
 • Anställningen får inte vara subventionerad
 • Vid ansökningstillfället ska både du och arbetsgivaren skicka in många underlag, bland annat ett fackligt yttrande om de villkor din anställning har. Detta yttrande ska skickas oavsett om kollektivavtal finns eller om du är medlem i facket. Det är alltid lättare att få hjälp med villkoren i anställningen om arbetsgivaren har kollektivavtal.

FAKTA

Ditt permanenta uppehållstillstånd (PUT) gäller så länge du bor i Sverige. Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända. Spara också ditt beslut om permanent uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakter med olika myndigheter.

Du behöver inte ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd, men uppehållstillståndskortet gäller som längst fem år. För att få ett nytt uppehållstillståndskort måste du besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck igen.

Källa: Migrationsverket
Får man betalt under praktiken?2021-07-16T10:10:48+00:00

Du får inte betalt under praktiken.

Hur många timmar är praktiken?2022-07-21T10:40:36+00:00

Den är 10 timmar per vecka i 15 veckor. Eftersom de som får praktikplats går i skolan kommer praktiken att förläggas till kvällar och helger.

Måste jag gå klart hela praktiken?2022-07-22T08:00:18+00:00

Att få praktik på IKEA är en bra möjlighet. Får du chansen att gå denna praktik vill vi att du går klart hela praktiken. När praktiken är slut får du ett rekommendationsbrev som kommer vara värdefull då du söker jobb hos IKEA eller på annan arbetsplats.

Måste jag komma till praktikplatsen varje gång som IKEA säger att jag ska komma?2021-07-16T10:18:33+00:00

Ja. Det är viktigt att komma alla gångerna som IKEA säger att du ska komma/ som ditt schema säger. Att komma i tid och komma varje gång du är schemalagd är väldigt viktigt på ett jobb.

Kan jag få fast jobb på IKEA efter praktiken?2022-07-21T10:48:55+00:00

IKEA är en stor arbetsgivare i Sverige med 9500 anställda.

Praktiken garanterar inte en fast anställning, men när du genomgått en praktik ger det dig större chans att få anställning när du söker ett jobb, hos IKEA eller andra arbetsgivare.

Måste jag bo nära IKEA-enheten?2021-07-16T10:24:04+00:00

Du måste på något sätt kunna ta dig till och från IKEA-enheten som du praktiserar på.

Om jag har fått böter för ett ringa brott (t ex fortkörning eller ringa olovlig körning), riskerar jag då mina chanser att ansöka om PUT och riskerar utvisning?2020-08-14T09:45:46+00:00

Fram till nyligen fanns det goda grunder att utgå från att det inte skulle har någon relevans så länge påföljden inte bestod i fängelse. Migrationsöverdomstolen meddelade emellertid 2019-11-28 en dom, MIG 2019:23. Målet rörde en person som uppfyllde förutsättningarna för TUT enligt NGL. men som nekades uppehållstillstånd på grund av brott som renderat i dagsböter. Migrationsöverdomstolen uttalar att skälen för uppehållstillstånd och skälen att vägra uppehållstillstånd ska vägas mot varandra. Migrationsöverdomstolen uppger även att det inte av förarbetena kan utläsa ett ovillkorligt krav på fängelse för att vägra uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen uttalar vidare att ju svagare tillståndsgrunden är, desto lägre grad av brottslighet och misskötsamhet krävs för att uppehållstillstånd ska kunna vägras. Det är i skrivandes stund oklart vilka konsekvenser den aktuella domen får för de som ansöker om permanent uppehållstillstånd efter avslutade gymnasiestudier. 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-23. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Jag har frågor kring praktikplatsen. Vem kan jag kontakta?2022-07-21T10:45:11+00:00

Maila Therese Andersson ([email protected]) eller Gabriella Fredriksson ([email protected]) på IKEA.

Om man har fått avslag på PUT pga att man inte gjort anmälan till Skatteverket, är det möjligt att börja om dvs skicka en helt ny ansökan?2020-08-14T09:46:10+00:00

Det finns inget hinder i lag mot att man gör flera ansökningar. Man kan dock endast ha ett ärende i taget. Ansökan måste ges in innan utgången av de tidigare beviljade tillstånden. Huruvida det är möjligt att göra två ansökningar efter varandra är helt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och t.ex. hur Migrationsverkets negativa beslut på den första ansökan är utformad.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Jag har tekniska frågor kring ansökan. Vem kan jag kontakta?2021-12-13T11:07:43+00:00
Hur många gånger kan jag får förlängning på TUT/NGL för att fortsätta plugga och klara gymnasiet?2020-08-14T09:46:41+00:00

Det finns ingen lagstadgad gräns på hur många gånger du kan ansöka om förlängning. Det görs en bedömning i det enskilda fallet vid varje givet tillfälle. Men det finns krav på att du studerar aktivt, och det krävs särskilda skäl om du ska studera mindre än heltid. För lång studietid, vilket är anledningen till flera ansökningar om förlängning, kommer till slut inte att accepteras. Men det beror inte på antalet ansökningar utan på grunderna för dessa. Det är dock av vikt att notera att du bara får beviljas uppehållstillstånd för en utbildning.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Hur många månader har jag på mig att hitta ett jobb efter jag gått ur skolan?2021-02-23T14:28:19+00:00

Du ska ha beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i sex månader efter förväntat studieavslut. Det är den tid som du har på dig att hitta en anställning och göra en ansökan om permanent uppehållstillstånd. Ansökan om permanent uppehållstillstånd måste göras innan dina nuvarande tillstånds utgång. 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Är det tillräckligt att ha en lärlingsanställning?2021-02-23T14:27:57+00:00

Det beror på uppgifterna i anställningsavtalet. Det finns inget uttryckligt förbud mot det i lagtext, men det ligger i händerna på Migrationsverket att göra en bedömning i det enskilda fallet. Problem som kan uppkomma är t.ex. att det bedöms vara starkt förknippat med utbildning, och därför inte en anställning i vilket det utförs arbete, alternativt att inslagen av utbildning är för stora för att det ska anses utgöra en sådan regelrätt anställning som lagstiftaren avsett. Det kan även uppstå problem pga t.ex. att anställningen inte kommer att pågå tillräckligt länge, att lönen inte är tillräckligt hög, etc.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

När ska jag ansöka om PUT efter NGL? Jag har ett jobb direkt efter skolan.2020-08-14T09:47:20+00:00

Det enda krav som finns angående tidpunkt för ansökan är att den måste göras innan ditt nuvarande uppehållstillstånd går ut, vilket i regel är sex månader efter planerat studieavslut. Migrationsverket ger allmän information på sin hemsida utifrån när de önskar att ansökan ska göras, men det är inte något lagstadgat krav. Migrationsverket bifaller generellt inte ansökningar om permanent uppehållstillstånd före det tidsbegränsade uppehållstillståndets utgång. När det är bäst att göra ansökan beror på omständigheter i det enskilda fallet och det är inte möjligt att ge närmare vägledning i FAQ-format.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Kan jag jobba hos en förening, organisation eller kyrka?2020-08-14T09:48:06+00:00

Det finns inget uttryckligt hinder mot en förening, organisation eller kyrka som arbetsgivare, men huruvida det är möjligt beror dels på innehållet i anställningsavtalet, dels på arbetsgivarens förutsättningar. Det kan inte uteslutas att Migrationsverket gör en bedömning av huruvida arbetsgivaren de facto har möjlighet att uppfylla det som erbjuds i anställningsavtalet och infria sina löften om exempelvis lön.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Vad händer om jag inte får vara kvar på mitt jobb efter att jag har beviljats permanent uppehållstillstånd?2021-02-23T14:27:41+00:00

Migrationsverket gör en bedömning vid beslutstillfället. Har du en anställning som uppfyller kraven då så beviljas du permanent uppehållstillstånd. Om du har permanent uppehållstillstånd gör det inget om du senare förlorar ditt jobb, det permanenta uppehållstillståndet består. Ett undantag är att ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas om Migrationsverket finner att personen medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter som varit av betydelse för att få tillståndet. Om du förlorar din anställning kort efter att tillståndet har beviljats så finns det en risk att Migrationsverket misstänker att det inte var någon riktig anställning trots allt, och att du har lämnat felaktiga uppgifter när du påstått det, och isf kan uppehållstillståndet återkallas. Innan så sker måste MIgrationsverket emellertid inleda ett ärende om eventuellt återkallande, och du har rätt till ett offentligt biträde som kan föra din talan och förklara omständigheterna för Migrationsverket.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Vilken tjänstgöringsgrad måste jag ha för att få PUT efter NGL?2021-02-23T14:27:24+00:00

Det finns inget uttryckligt krav på exakt tjänstgöringsgrad, men den måste vara så hög att lönekraven är uppfyllda. Lönen måste vara minst 13 000 kronor och du måste kunna försörja dig. Vilken tjänstgöringsgrad du måste ha är således avhängigt månadslönen för anställningen.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Vad måste en arbetsgivare uppfylla för krav för att de ska godkännas?2021-02-23T14:26:58+00:00

Din arbetsgivare ska underrätta Skatteverket om anställningen. Det ska göras senast månaden efter den kalendermånad då anställningen påbörjades. I praktiken har myndigheterna kommit att tillämpa ett krav på att anmälan ska ha gjorts senast den 12 i månaden efter din anställning påbörjades. 

Arbetsgivaren måste erbjuda anställningsvillkor som inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

I andra ärenden gör Migrationsverket en bedömning av arbetsgivarens ekonomiska situation för beviljandet av tillstånd. Det återstår att se huruvida Migrationsverket gör motsvarande bedömning i dessa ärenden.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Är det ok att bli anställda av ett bemanningsföretag efter NGL?2020-08-14T09:49:40+00:00

Det finns inget uttryckligt hinder mot ett bemanningsföretag som arbetsgivare, men huruvida det är möjligt beror på innehållet i anställningsavtalet. Det krävs att det tydligt framgår hur mycket du kommer att arbeta varje månad och vilken lön du kommer få, och även information kring alla andra anställningsvillkor. Det som kan bli ett problem är att bemanningsföretagen oftast inte anställer sina arbetare på samma sätt som andra arbetsgivare, och att kriterierna därför inte är uppfyllda. Men det är inte pga att bemanningsföretaget är arbetsgivare utan att de inte erbjuder anställningsvillkor i linje med de uppställda kraven för permanent uppehållstillstånd.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Hur mycket måste jag tjäna varje månad för att få PUT efter TUT/NGL?2021-03-04T10:35:41+00:00

Man kan säga att det finns tre krav på lönen;

 1. att du kan försörja dig på den,
 2. att den är mer än 13 000 kr/månad brutto*,
 3. att den inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Det är endast fackförbundet som kan ge information om hur mycket lön som krävs för just dig i just ditt yrke för att det ska anses vara lika högt som kollektivavtalet. Migrationsverket är inte bundna av fackförbundets bedömning. Men det är många gånger svårt att som privatperson bevisa att lönen är i nivå med praxis inom yrket eller branschen om fackförbundet påstår att lönen är lägre än kollektivavtal. 

Det finns utöver krav på lön, krav på försäkringar innefattande sjuk-, liv-, trygghet och tjänstepensionsförsäkring.

Även i övrigt måste anställningsvillkoren vara lika bra som om arbetstagaren hade omfattats av kollektivavtal.

FÖRTYDLIGANDE (4/3-2021): Att ha över 13 000 kr är alltså inte tillräckligt i sig, alla 3 punkter ovan skall uppfyllas. Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning.

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Kan jag ha två deltidsjobb och få PUT efter TUT/NGL?2020-08-14T09:50:53+00:00

Lagtexten innehåller inget svar på denna fråga. Enligt Migrationsverkets allmänna information ska det vara möjligt. Det är dock viktigt att de generella kraven är uppfyllda för samtliga anställningar, såsom bl.a. att anställningen har viss varaktighet, att lönen och försäkringarna och alla andra anställningsvillkor är kollektivavtalsenliga eller enligt praxis inom yrket eller branschen, osv. Ju fler anställningar, desto fler faktorer som ska granskas.

 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-06-14. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Måste jag kunna bevisa att arbetsgivaren har gjort anmälan till Skatteverket?2021-02-23T14:21:16+00:00

Ja. Det är jätteviktigt att bevisa att du uppfyller av alla krav som ställs. Du kan inte förlita dig på att Migrationsverket självmant utför de kontroller som krävs, varför det är jätteviktigt att åberopa bevisning även i de delar som det inte uttryckligen krävs. Ge alltså in bevisning som styrker arbetsgivarens anmälan till Skatteverket, att Skatteverket har mottagit den och att den är registrerad.

 

Svaret är författat utifrån vad som är känt 2020-10-02. Det är av stor vikt att understryka att detta inte kan ses som ett konkret råd i ett enskilt ärende.

Många arbetsgivare frågar efter ett dokument/bevis att man har arbetstillstånd. Finns det något enkelt sätt att bevisa att man har arbetstillstånd i och med att man omfattas av gymnasielagen?2021-11-05T14:51:18+00:00

I korthet nej. Man kan visa sitt gamla uppehållstillståndskort och en kopia av att man sökt vidare uppehållstillstånd.

Vad är det som gäller när en arbetsgivare erbjuder anställning med formuleringen “så länge uppdraget varar” på anställningskontraktet? Är detta något som Migrationsverket accepterar under gymnasielagen?2021-11-05T14:51:39+00:00

Svårt att svara på. Vi har överklagat två avslag gällande detta, eftersom vi anser att det ska accepteras. Det gäller bara inom assistansbolag. Migrationsverket har tidigare godkänt det för andra typer av arbetstillstånd.

Hur mycket kan en komplettera egentligen? Är det exempelvis okej att skicka in en komplettering som säger att en slutat på det jobbet som en först jobbade på vid ansökan och har nu fått ett helt nytt jobb (om det nya jobbet uppfyller kraven)?2021-11-05T14:51:57+00:00

Ja, det går bra!

Du är skyldig att berätta för migrationsverket om förändringar i ditt liv om det handlar om nytt jobb eller ny bostad. Skicka in komplettering med det nya avtalet.

Jag har “visstidsanställning”, vad säger migrationsverket om det?2021-12-09T15:41:26+00:00

Många frågor om just detta. Har du visstidsanställning hos ett bemanningsföretag bör du lämna med ett intyg där arbetsgivaren skriver att det för deras del betyder att syftet är att du får en tillsvidareanställning efter en visstidsanställninen, att visstidsanställningen alltså är jämförbart med provanställning. Det kan stärka din ansökan men det är med mycket stor risk att det inte godkänns av Migrationsverket och enda tillfället då det kan godkännas är vid anställning hos bemanningsföretag då de inte har provanställning i sitt avtal som anställningsform.

 

Hur mycket måste jag tjäna?2021-11-05T14:52:38+00:00

Här finns det inga exakta siffror. Du ska kunna betala hyra, el, hemförsäkring, resor till och från jobbet. Efter det måste du ha minst 4180 kronor kvar att leva för.

Om du inte lämnar in papper/kopior på kvitton för detta räknar Migrationsverket med följande kostnader: hyra 7547 kr, el och vatten 375 kr, hemförsäkring 160 kr och resekostnader som varierar beroende på ort.

Jag är under 25, så jag har ingen tjänstepensionsförsäkring från mitt företag, hur gör jag då?2021-11-05T14:52:55+00:00

Du behöver inte göra något alls, normalt börjar arbetsgivaren betala ut tjänstepensionen efter den anställda har fyllt 25.

Ska jag skicka in min ansökan på papper eller digitalt?2021-11-05T15:05:26+00:00

Om du skickar in ansökan digitalt kan du se att den verkligen kommit in, så det är bra på det sättet. Det krångliga är att du då ska alla papper inskannade. Så det beror på vad du själv tycker.

Hur gör jag om jag inte har något jobb, men mitt uppehållstillstånd snart går ut?2021-11-05T15:06:21+00:00

Då ska du söka förlängning på blankett 200011.

Det är svårt att säga generellt vad man ska kryssa i, men om man är från AFG så borde man ju kryssa skydd (nya skyddsskäl = utvecklingen i AFG).

Kryssa “har slutfört mina studier och kan nu försörja mig” (och skicka bevisen så fort man verkligen kan det) bör ju vara med eftersom det är huvudgrunden.

Man kan ju även kryssa att det finns särskilda/ömmande skä,l men då behöver man  inkomma med massa bevis för att verkligen ha chans att få det (läkarintyg, anknytning till Sverige genom arbete m.m. )

Facket vill inte yttra sig om mina villkor, vad gör jag då?2021-11-05T15:07:20+00:00
Allt fler fackförbund väljer att inte yttra sig. Se till att du får det skriftligt, då får du skicka in det istället för fackets yttrande.
Hur vet jag om blankett 1160 verkligen är skickad och har kommit fram?2021-11-05T15:08:41+00:00

Det bästa är om du själv kan lämna in den. Se till att din arbetsgivare fyller i den, sedan kan du skicka in den eller ännu hellre gå till ett skattekontor och lämna in den. Du kan också sätta en post-it-lapp på den och skriva att du vill ha bekräftelse på att den är mottagen, med dina kontaktuppgifter på. Om din arbetsgivare redan har fått blanketten och du vill kolla att den är inskickad så ring Skatteverket tidigt på morgonen (det blir väldigt långa väntetider på dagen). Ha företagets organisationsnummer i beredskap. Det är möjligt att personen säger att du inte kan få uppgifterna i telefon, men säg då att du vill ha dem hemskickade.

Hur viktigt är det med hemförsäkring?2021-11-05T15:09:32+00:00

Det är inte särskilt viktigt (fast väldigt bra att ha för din egen del). Om du inte lämnar in en kopia av din hemförsäkring så bör du för enkelhetens skull skriva något om det. Om den ingår i din hyra ska det synas på hyresavtalet. Har du ingen alls kan du skriva en lapp där det står “Jag har ingen hemförsäkring”.

Hur vet jag om ett företag är stabilt och har bra ekonomi?2021-11-05T16:58:17+00:00

När du söker jobb är det bra att kolla upp den eventuella arbetsgivaren på allabolag.se.

Skriv in företagsnamnet eller organisationsnumret. Då kan du se när företaget startade och hur många anställda de har. Du kan också titta på de staplar som visar hur ekonomin har sett ut de senaste åren. Är det röda staplar ska du akta dig, de betyder att företaget har dålig ekonomi.

 

Information om Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande2021-12-14T13:52:12+00:00
 • Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande är ett internt styrdokument från Migrationsverket. Det är en ny instruktion från Migrationsverket till Migrationsverkets medarbetare och anställda, med instruktioner på hur de ska göra sina bedömningar.
 • Inga nya lagar eller regler har tillkommit, det har bara kommit nya riktlinjer för hur handläggarna ska bedöma olika situationer.
 • Det nya rättsliga ställningstagandet är inte så tydligt vilket gör att många av bedömningarna i slutändan hamnar hos den enskilda handläggaren som sitter med ärendet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=505

 

Grundläggande asylrätt/ Olika typer av situationer som Afghaner som befinner sig i Sverige är i2021-12-14T13:51:55+00:00

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=584

Mer information om Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande2021-12-14T13:51:31+00:00

 

 • Migrationsverket säger att det inte råder väpnad konflikt med urskillningslöst våld (krig) i Afghanistan på ett sätt att man kan få uppehållstillstånd på den grunden.
 • Migrationsverket säger att det inte längre anses föreligga ett generellt praktiskt verkställighetshinder mot utvisningar.
 • Migrationsverket nämner att det finns vissa utsatta grupper och man hänvisar till EASO:s rapport.
 • Migrationsverket uppger att internflykt som utgångspunkt inte är ett alternativ förutom vid undantagssituationer.
 • Migrationsverket säger att talibanernas övertagande av Afghanistan och det försämrade situationen för mänskliga rättigheter i Afghanistan utgör nya omständigheter som kan ge rätt till att beviljas en nya bedömning av frågan om uppehållstillstånd och en nya prövning av skyddsbehovet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=794

De utsatta grupperna i Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande och EASO:s rapport2021-12-14T13:54:11+00:00
  • Migrationsverket nya rättsliga ställningstagande hänvisar till EASO:S rapport i frågan om utsatta grupper.
  • De utsatta grupperna står preciserade i början av EASO:s rapport.
  • Viktigt att identifiera vilken grupp man tillhör, sen kolla hur EASO ser på den utsatta gruppen.
  • Det finns olika innebörd av de olika utsatta grupperna som presenteras i EASO:s rapport. EASO menar att vissa utsatta grupper har en välgrundad fruktan för förföljelse som i allmänhet är befogad. I andra utsatta grupper så riskerar inte alla i gruppen förföljelse på den nivå som behövs för att beviljas skydd, man måste göra en bedömning i varje enskilt fall. För andra utsatta grupper finns det inte någon generell risk som grundar rätt till skydd.
  • Det räcker inte att bara skriva att man tillhör en viss utsatt grupp och därför är i behov av skydd. Man måste alltid presentera individuella omständigheter för varför man är i behov av.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=1103

 

Presentera ditt ärende till Migrationsverket2021-12-14T14:00:41+00:00
 • Det kan det finnas saker från dina tidigare beslut som kan vara värda att lyfta fram igen.
 • Gå igenom tidigare beslut från Migrationsverket och domstolen och eventuella ytterligare beslut man har fått från en ny prövning. Fråga dig själv, vad har Migrationsverket tidigare sagt i ditt ärende och vad har du redan bevisat.
 • I ljuset av den förändrade situationen i Afghanistan, EASO:s rapport, Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande så kan det finnas saker från dina tidigare beslut som kan vara värda att lyfta fram igen.
 • Man ska göra allt man kan, vid varje givet tillfälle, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att beviljas uppehållstillstånd.
 • Det är viktigare att göra saker rätt än att göra saker snabbt. Det är viktigt att göra saker ordentligt.
 • Var pedagogisk och presentera för Migrationsverket vilken utsatt grupp du tillhör och beskriv varför just du behöver skydd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=1700

 

Processens ram2021-12-14T14:05:15+00:00
 • Om man nu får uppehållstillstånd för skyddsbehov och bedöms vara flykting så får man uppehållstillstånd i tre år. Uppehållstillstånd och flyktingstatus är det högsta skyddet mot utvisning.
 • Om man får uppehållstillstånd på skyddsbehov som inte är flykting, alltså alternativ skyddsbehövande, då får man uppehållstillstånd i tretton månader.
 • Efter tre år med uppehållstillstånd, om skyddsbehovet kvarstår och man kan försörja sig då kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=1988

 

Om gruppen som har ett beslut om utvisning som gäller2021-12-14T14:08:50+00:00
 • Många i denna grupp har fått ett beslut om inhibition, att verkställigheten har skjutits upp, det beslutet gäller tills något annat beslutas det upphör alltså inte per automatik.
 • Om man vill stoppa ett beslut om utvisning måste man göra en ansökan om verkställighetshinder.
 • I ansökan om verkställighetshinder måste man argumentera för att det finns hinder, nya omständigheter som gör att du inte kan åka tillbaka till ditt hemland.
 • När man ansöker om verkställighetshinder, kan ansökan resultera i tre olika beslut (1) uppehållstillstånd, (2) ny prövning (3) du får inte uppehållstillstånd eller ny prövning
 • Om man inte beviljas uppehållstillstånd eller en ny prövning så kan man inte överklaga beslutet om uppehållstillstånd men man kan överklaga beslutet om att inte beviljas en ny prövning.
 • Man har inte rätt till en advokat som staten betalar för att göra en ansökan om verkställighetshinder.
 • Har man beviljats en ny prövning då har man rätt till en advokat som staten betalar.
 • Om man får avslag på ansökan om verkställighetshinder då har barn rätt till en advokat som staten betalar för att överklaga. Vuxna har rätt till en advokat som staten betalar om det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer bifallas.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=2043

 

Om gruppen som har öppna ärenden hos Migrationsverket2021-12-14T14:20:08+00:00
 • I denna grupp ingår de som befinner sig i sin första asylprocess, de som befinner sig i sin andra asylprocess och de som har beviljats en ny prövning.
 • De som har öppna ärenden hos domstolen, domstolen är inte bunden till Migrationsverkets rättsliga ställningstagande.
 • Skicka in ett yttrande eller bevisning till Migrationsverket. Identifiera vilka utsatta grupper ni tillhör, skriv ner alla omständigheter som ni vill att de ska bedöma, skriv ner allt som är ostridigt sedan tidigare som kan hjälpa er nu och förklara hur de försämrade läget i Afghanistan gör det svårt för er att återvända.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=2996

 

Om gruppen som har ett uppehållstillstånd på annan grund (arbete, anknytning, skyddsbehövande osv.)2021-12-14T14:22:17+00:00
 • Har man uppehållstillstånd på annan grund kan man ansöka om att få en flyktingstatusförklaring. Flyktingstatusförklaring är de starkaste skyddet mot utvisning som man kan ha.
 • Alltså även de som har uppehållstillstånd i Sverige påverkas av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande och EASO:s nya rapport.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=3218

 

Om gruppen som tillhör nya gymnasielagen ungdomarna2021-12-14T14:24:11+00:00
 • Det är ingen homogen grupp. I denna grupp ingår (1) de som har uppehållstillstånd, (2) de som har ansökt om förlängning (3) de som har har ansökt om permanent uppehållstillstånd (4) finns de som har uppehållstillstånd och ett beslut om utvisning (5) finns de uppehållstillstånd utan ett beslut om utvisning.
 • I din ansökan kan du yrka att du i första hand vill ha permanent uppehållstillstånd och i andra hand tidsbegränsat uppehållstillstånd.
 • Det går också att rangordna dina grunder i din ansökan.
 • Du ska ge in all bevisning som kan styrka det du säger. Migrationsverket kommer inte förelägga dig att ge viss bevisning. Det är du som måste presentera det som är relevant.
 • I somras, i och med den nya lagstiftningen i juli, kom en ny grund för uppehållstillstånd (andra stycket i 5:6). Om man inte får uppehållstillstånd pga skyddsbehov så kan vuxna få uppehållstillstånd om det finns synnerligen ömmande omständigheter. Sedan i somras kan vuxna som har en särskild anknytning till Sverige beviljas uppehållstillstånd om det finns särskilt ömmande omständigheter. Särskilda anknytningen till sverige ska ha uppstått under tiden man hade uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=3418

 

Dublinärenden2021-12-14T14:26:49+00:00
 • Man måste befinna sig i Sverige för att kunna göra en ansökan om verkställighetshinder. Den möjligheten har man inte berövats för att man har varit i ett annat land där emellan. Men har man rest till ett annat land och fortfarande befinner sig i det andra landet, då kan man inte ansöka om verkställighetshinder i Sverige.
 • Ett beslut om utvisning preskriberas efter fyra år. Det innebär inte att Sveriges ansvar för asylärendet upphör. Om sverige har bedömts vara ansvarade för ett asylärende enligt Dublinförordningen och du befinner dig i ett nytt land, så har du inte rätt till en ny prövning i det nya landet enligt Dublinförordningen.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4022

 

Återreseförbud2021-12-14T14:27:55+00:00
 • Om du behöver skydd i Sverige så trumfar det ett återreseförbud. Återreseförbud utgör inte ett hinder mot att beviljas skydd i Sverige om du befinner dig i Sverige.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4178

 

Arbetstillstånd2021-12-14T14:30:26+00:00
 • Första gången man söker uppehållstillstånd i Sverige kan man beviljas AT-UND och ha rätt att arbeta, får man tre avslag och har en anställning så kan man göra spårbyte. Man kan ansöka om uppehållstillstånd pga arbete iställe.
 • Om man ansöker om asyl en andra gång och får ett negativt beslut igen, så förenas beslutet med utvisning och i de allra flesta fall förenas med ett beslut om återreseförbud. Har man ett återreseförbud, då kommer man inte beviljas uppehållstillstånd för arbete inom ramen av spårbyte.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4204

 

Dömd för brott2021-12-14T14:33:09+00:00
 • Att vara dömd för ringa brott utgör inte ett hinder för att få skydd i Sverige.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4303

 

Förvar2021-12-14T14:34:08+00:00
 • Har man ett pågående ärende om uppehållstillstånd så är risken för förvar väldigt låg.
 • Har man ett beslut om inhibition så är risken för förvar väldigt låg.
 • I allmänhet just nu (december 2021) när det gäller Afghanska ärende, i ljuset av migrationsverkets rättsliga ställningstagande, så är risken för förvar just nu väldigt låg. I teorin så finns det såklart en risk, men just nu i denna situation som vi befinner sig just nu, så är sannolikheten väldigt låg för förvar.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4373

 

Identitetsfråga2021-12-14T14:35:07+00:00
 • Du kan få sydd i Sverige även om du inte kan bevisa din identitet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4439

 

Resedokument2021-12-14T14:36:10+00:00
 • Om man beviljas uppehållstillstånd och flyktingstatus då kan man beviljas ett resedokument från Migrationsverket. Resedokument är avhängigt att man beviljas flyktingstatus.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4510

 

Främlingspass2021-12-14T14:38:51+00:00
 • För att få främlingspass krävs det att man har uppehållstillstånd i Sverige och att man inte kan få ett pass av hemlandets myndigheter.
 • Med anledning av Afghanska ambassadens beslut att inte utfärda några handlingar just nu. Migrationsverket har därför skrivit på sin hemsida att de ska göra det lite mindre svårt att få främlingspass i vissa situationer. Migrationsverkets skrivelse berör dock inte papperslösa Afghaner utan endast de som har uppehållstillstånd i Sverige.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4555

 

Svenskt pass2021-12-14T14:39:55+00:00
 • Svenska passa utfärdas till medborgare i Sverige. För att få ett svenskt pass måste du alltså först bli medborgare i Sverige.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4607

 

Besöka Afghanistan efter beviljat uppehållstillstånd i Sverige2021-12-14T14:42:06+00:00
 • Om du presenterar grunder till Migrationsverket där du säger att du vill ha skydd i Sverige eftersom det är farligt för dig i Afghanistan. Om du veckan efter du har fått uppehållstillstånd självmant åker till Afghanistan. Då kan Migrationsverket återkalla uppehållstillståndet på grund av de anser att du inte gett riktiga grunder.
 • Om Migrationsverket inleder ett ärende om att återkalla uppehållstillstånd, då har du rätt till ett offentligt biträde och du har rätt att komma till tals muntligt eller skriftligt, innan Migrationsverket tar ett beslut.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4025

 

Om man får avslag igen, hur blir det då?2021-12-14T19:58:18+00:00

Det beror på vart man är. Men om man i nuläget har ett beslut om utvisning och man ansöker om verkställighetshinder och får avslag. Då får man vänta tills utvisningen preskriberas och då kan man söka asyl igen. Om man redan har sökt asyl igen och fått avslag ytterligare en gång, då kan du söka verkställighetshinder igen. Men har du beslut om utvisning och du ska söka verkställighetshinder då måste det finnas nya omständigheter. Just nu har Migrationsverket sagt att situationen i Afghanistan är sådan att den utgör nya omständigheter. Får du avslag från Migrationsverket så kan du ju först överklaga till domstolen och Migrationsöverdomstolen

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4745

 

Tillhör Hazarer en särskilt utsatt grupp?2021-12-14T19:59:59+00:00

Ja, Hazarer tillhör en särskilt utsatt grupp enligt EASO:s rapport. Men den gruppen är inte sådan att alla anses riskera generell förföljese i hemlandet. Utan det krävs att du bevisar att just du, i egenskap av Hazar, behöver skydd i Sverige. Se domen, här finns tips om landinformation att åberopa.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4817

 

Kan gammalt skriftligt hot från talibanerna som tidigare inte visats upp läggas fram?2021-12-14T20:01:16+00:00

Ja, det beror lite på vad det är för gammalt hot, är det alldeles för gammalt så kan det vara så att man måste argumentera för att hotbilden fortfarande är bestående. Om man inte har visat bevisen förut måste man ha en giltig ursäkt för varför man valt att inte visa det tidigare.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4867

 

Om man har ett pass från afghanska ambassaden som Migrationsverket inte godkänner fast de har eftersökt det, vad kan man göra då för att det ska betraktas som en riktig handling?2021-12-14T20:13:00+00:00
Det är svårt att ge ett generellt svar på vad man kan göra. Man kan konstatera att det är inget i det nya rättsliga ställningstagandet som innebär något nytt när det gäller identitetsfrågan. Det man ska ha med sig är att om man vill ansöka om skydd i Sverige och man argumenterar för att man är flykting då är identitetsfrågan sekundär. Så länge man kan bevisa att man är från Afghanistan så kommer man få en bedömning utifrån förhållandena i Afghanistan.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4900

 

Vad innebär det om man får flyktingstatus i ett annat EU-land? Kan man då resa inom EU och jobba inom andra EU-länder?2021-12-14T20:13:28+00:00

Nej, regler om fri rörlighet gäller för EU:s medborgare inte för alla som har uppehållstillstånd i ett EU land. Om du har uppehållstillstånd i ett visst EU land då är det det land du får vistas i.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4946

 

Om man får ett uppehållstillstånd som Shiit eller Hazar betraktas det som flykting eller skyddsbehov?2021-12-14T20:13:59+00:00

Shit är religiöst minoritet. Hazarer är etnisk minoritet. Både etnicitet och religion är en flyktinggrund. Så om du får uppehållstillstånd på grund av att du är Hazar så kommer du få flyktingstatus.  Om du uppehållstillstånd på grund av att du är Shiit så kan du också få flyktingstatus.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=4994

 

Kan du förklara mer om anknytning?2021-12-14T20:14:23+00:00

Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande innehåller ingen ändring avseende anknytning varken lagar och regler eller hur bedömningar ska göras. Det betyder att regler för anknytning och möjlighet att få hit anhöriga.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5025

 

Antag att man sökt permanent uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen och man uppfyller alla krav och har styrkt en tillsvidareanställning och man får permanent uppehållstillstånd. Sen går företaget i konkurs och anställningen upphör. Vad händer då?2021-12-14T20:15:24+00:00

När Migrationsverket väl har gjort en bedömning om du kan få permanent uppehållstillstånd då gäller det tills vidare. När man har fått permanent uppehållstillstånd så är utrymme för att återkalla beslutet begränsat till att du har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet undanhållit information som varit av relevans. Så det Migrationsverket skulle kunna göra om de får information om det här, det är att öppna ett ärende om eventuell återkallelse. För att utreda om det var så att du lämnade oriktiga uppgifter eller medvetet utelämnade relevant information. Men om du aldrig har lämnat felaktiga uppgifter, om du inte visste, då har ju Migrationsverket fattat beslut utifrån korrekt information. Då ska alltså det inte utgöra en grund för att återkalla ett beslut om permanent uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5076

 

Jag fick veta att de med tidsbegränsade uppehållstillstånd och de med permanenta uppehållstillstånd bör skicka in ansökan om skyddsstatus varför är det viktigt?2021-12-14T20:15:54+00:00

Man måste inte om man inte vill. En skyddsstatus är den säkraste du kan ha mot en eventuell utvisning. Så om du till exempel har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som ska förlängas och det är oklart om Migrationsverket tycker att du uppfyller kraven för att få förlängning då kan det vara en god idé att ha en skyddsstatus. För om du inte får förlängning för till exempel arbete så kan du i stället få förlängning på grund av att du är en flykting.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5160

 

Om en ny person kommer till Sverige, vad finns det för möjligheter för honom eller henne att stanna?2021-12-14T20:16:23+00:00

Om en ny person kommer till Sverige då ska denne person söka asyl, Migrationsverket kommer besluta om asyl utifrån vad som är känt vid beslutstillfället.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5228

 

Hur ansöker man om flyktingstatus när man har uppehållstillstånd för Gymnasielagen?2021-12-14T20:16:50+00:00

Flyktingstatus ansöker man om genom att fylla i en blankett som Migrationsverket har. Den blanketten är ganska kort. Emilie Hillerts tips är att man identifierar vilka utsatta grupper man tillhör och man ger bevisning som styrker det. Alltså att man ger Migrationsverket mer information än vad som efterfrågas i blanketten.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5278

 

Om man ansöker om flyktingstatus och man får avslag har man rätt till ett offentligt biträde för att överklaga beslutet till migrationsdomstolen?2021-12-14T20:17:36+00:00
Ungdom med alla avslag vill återvända till Afghanistan, kan han göra det på Migrationsverkets bekostnad, eller måste han betala själv eftersom de inte har börjat med utvisningarna än?2021-12-14T20:18:02+00:00

Hittills är det så, har man ett beslut om utvisning, och man vill verkställa detta men man har inte de ekonomiska möjligheterna att bekosta resan så brukar Migrationsverket vara behjälpliga med det.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5324

 

Kan en familj som bott i Sverige i elva år, är konverterade, med ett barn som är fött i Sverige, befinner sig i Tyskland, finns det chans att de kan få en prövning i uppehållstillstånd?2021-12-14T20:18:30+00:00

När man har ett beslut om utvisning och man befinner sig i Sverige då kan man ansöka om verkställighetshinder. Man kan inte ansöka om verkställighetshinder från Tyskland. Att man har varit i Tyskland och kommit tillbaka till Sverige, det utgör ingen förändring. Utan du har samma rättigheter till en ny prövning. Är man en barnfamilj med mamma pappa och barn så finns det utsatta grupper som man tillhör. Har man konverterat då tillhör man också en utsatt grupp. All den informationen ska listas fram till Migrationsverket så att de kan göra en korrekt bedömning.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5380

 

Om man har en ansökan om verkställighetshinder inne, som skickades in innan Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande, behöver det kompletteras?2021-12-14T21:05:57+00:00

Om man har lämnat in en ansökan om verkställighetshinder så kan man absolut komplettera med nya omständigheter. Allt som kommer in till Migrationsverket innan de fattar beslut måste de ta ställning till. Men det är såklart bättre att skicka allt material på samma gång istället för att skicka in material vid flera olika tillfällen. Men ja, du kan absolut skicka in kompletterande information om du anser att du tillhör fler utsatta grupper än de som du tidigare har angett.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5437

 

Den som redan sökt förlängt uppehållstillstånd på gymnasielagen och kryssat i “söker asyl” och “samma asylskäl” bör de komplettera sin ansökan med nya asylskäl även om de har jobb som i största sannolikhet gör att de uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd?2021-12-14T20:20:57+00:00

Det blir en bedömningsfråga i det enskilda fallet. Det beror också lite på om man har uppehållstillstånd med ett beslut om utvisning som gäller eller inte. Har man lämnat in en ansökan som har goda grunder för att godkännas och man inte har ett beslut om utvisning då kommer Migrationsverket fråga om det finns hinder att återvända till hemlandet innan ett beslut fattas.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5430

 

Många unga blev åldersuppskrivna kan det påverka Migrationsverkets agerande utifrån det här med västernisering, att de inte tar hänsyn att man kom hit som barn?2021-12-14T20:24:35+00:00

Ja, det skulle det kunna. Om Migrationsverket säger att när du kom hit och sökte asyl så tyckte vi att det var uppenbart att du var över 18 och vi skrev därför upp din ålder. Så vår bedömning är att du har varit vuxen under hela tiden du har vistats i Sverige. Men ålder är bara en av alla de faktorer som ska beaktas när det handlar om västernisering. EASO:s rapport säger inte att man måste vara barn för att kunna bli västerniserad. De anger bara ålder som en av väldigt många omständigheter.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5992

 

Hur tänker man kring särskilt ömmande skäl? Det kan vara ett alternativ för de som har anpassat sig, hur redogör man för sådana på ett bra sätt?2021-12-14T20:23:13+00:00

Det handlar om att man ska visa att man dels har en särskilt anknytning till landet och var den beror på. Allt som har med ditt hälsotillstånd, allt som har med situationen i Sverige att göra och allt som har med situationen i hemlandet att göra. Allt det ska fram och allt det ska bevisas.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5760

 

Vad gäller om man som gymnasieungdom har en anställning på ett företag som inte har en verksamhet i gång hela året runt, så man kan inte få lön hela året? Kan man få permanent uppehållstillstånd då?2021-12-14T20:25:42+00:00

När man ansöker om permanent uppehållstillstånd, så ska man kunna visa att man har försörjning i två år framöver i praktiken. Det kan man inte visa om man bara får lön ett halvår per år ungefär.Det kommer alltså inte att gå.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5799

 

Förklara vad inhibition är2021-12-14T20:27:20+00:00

När migrationsverket stoppade utvisningarna och stoppade möjligheten att fatta beslut, så kunde man vända sig dit och ansöka om inhibition. Jag har ett beslut om utvisning som är verkställbart men jag vill att ni stoppar det tillsvidare då kunde Migrationsverket ge inhibition, alltså stoppa utvisningen tillsvidare.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5828

 

Kan omständigheterna att man levt i en svensk familj utgöra en särskilt ömmande omständighet?2021-12-14T20:29:44+00:00

Omständigheten ska absolut åberopas men man måste förklara varför. Omständigheten i sig utgör inte en särskilt ömmande omständighet. Däremot ska man beskriva det liv man har levt och den anpassning till Sverige man har gjort. För att visa att man har en särskild anknytning. Det är klart att integrering, anpassningen och anknytningen till Sverige kan ha påverkat av att man har levt i en svensk familj.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5853

 

Om man har två grunder, politiska och religiösa, vilket är bäst att lyfta fram, eller ska man lyfta båda?2021-12-14T20:32:16+00:00

Vid varje givet tillfälle, som du har kontakt med migrationsverket, så har du en skyldighet att berätta om alla skäl som finns att åberopa. Om du både har politiska och religiösa måste du lyfta fram båda.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5880

 

Är det klokt att söka status som flykting redan nu även om man har tidsbegränsat uppehållstillstånd genom gymnasielagen ett halvår till?2021-12-14T20:33:42+00:00

Ja, har du ett uppehållstillstånd och bara söker statusförklaring så kommer det prövas separat, det är inte säkert att det kommer att hinna avgöras innan det blir dags att ansöka om permanent eller förlängning men det skadar inte det kan inte vara negativt att göra.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5908

 

Hur rangordnar man om man ansöker om permanent uppehållstillstånd på nätet/internet?2021-12-14T20:36:05+00:00

Skriv i rutan med övrig text eller bilägga en extra bilaga med ett yttrande där jag skriver tydligt vad det är jag vill.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=5986

 

Om man har fått uppehållstillstånd för arbete genom gymnasielagen ska man ändå söka flyktingstatus?2021-12-14T20:38:07+00:00

Ja, det måste du besluta själv. Men flyktingstatus ger ett extra skydd mot utvisning. Och flyktingstatus kan också ge dig resedokument.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6010

 

Vad händer om man till exempel förlorar jobbet, om man har uppehållstillstånd för gymnasielagen?2021-12-14T20:37:51+00:00

Om du har fått permanent uppehållstillstånd pga anställning och sen blir av med det så händer det ingenting per automatik. Men ditt uppehållstillstånd kan bara återkallas om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit information som är av vikt att känna till för Migrationsverket när de fattar beslut. Det är alltså inte så att du per automatik förlorar ditt permanenta uppehållstillstånd för att du förlorar jobbet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6030

 

Min vän fick avslag i slutet av 2020, han är i Italien nu, kan han komma till Sverige och få ärendet öppnat?2021-12-14T20:39:14+00:00

Om han/hon befinner sig i Sverige så har han/hon rätt att ansöka om verkställighetshinder. Den möjligheten har han/hon inte blivit av med för att han har varit i Italien.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6070

 

Jag har ett öppet ärende i domstolen men möjligheten till avslag är stor, men på grund av den förändrade situationen finns nya skäl till att jag inte kan återvända till hemlandet, vad ska jag göra?2021-12-14T20:40:34+00:00

Du ska komplettera det öppna ärendet i domstolen med de nya grunderna och omständigheterna som du har. Du kan också yrka återförvisning till Migrationsverket så att de muntligt kan utreda de nya omständigheterna och skälen.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6094

 

Jag har ett öppet ärende hos FN:s tortyr kommitté vad kommer hända om jag ansöker om ny prövning med stöd av det nya ställningstagandet. Vad händer hos mitt ärende hos FN om jag får avslag eller uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd från Migrationsverket?2021-12-14T20:41:46+00:00
Juridiskt komplex fråga. Det kan vara så att om Migrationsverket öppnar din ärende på nytt, då finns en risk att Sverige vänder sig till FN och säger att Sverige har fått ett nytt ärende och därför kan FN avlsuta ärendet. Det finns alltså en risk att FN avslutar ärendet. Du måste kontakta en advokat som kan titta på just omständigheterna i ditt ärende, det finns inget generellt svar på hur man ska agera om man har ärendet i både FN och i europadomstolen.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6170

 

Kan du berätta om sådana som fått avslag på nya gymnasielagen, varför har de fått avslag på PUT?2021-12-14T20:43:14+00:00

Generellt sätt så är det så att när man ansöker om permanent uppehållstillstånd så är det en rad kriterier som ska vara uppfyllda för att få permanent uppehållstillstånd som gymnasieungdom. Har man fått avslag så är det för att något av kraven inte varit uppfyllt.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6271

 

*PUT=Permanent uppehållstillstånd

 

Går det att ha ett öppet ärende hos FN när jag ansöker om verkställighetshinder i Sverige?2021-12-14T20:44:05+00:00

Ja, det går. Det finns dock en risk att det kan leda till att FN ärendet avslutas. Du bör konsultera en advokat, en advokat som arbetar med FN ärenden, innan du agerar.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6350

Någon som läst klart gymnasiet och som fått fast jobb enligt nya gymnasielagen men har begått brott. Kan brottet leda till att Migrationsverket avslår ansökan trots att man uppnår kraven?2021-12-14T20:45:16+00:00
I bedömningen ingår en bedömning av vandel. I teorin kan brottet utgöra grund för att neka uppehållstillstånd. Men det beror på, vad brottet innebar, hur gärningsbeskrivningen ser ut, vad det blev för straff, när brottet inträffade. Det går att argumentera för att brottet inte ska utgöra en grund för avslag mot uppehållstillstånd.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6389

Finns det ingen risk med att ansöka om verkställighetshinder när man har kort tid kvar till preskription?2021-12-14T20:46:27+00:00
Nej, det finns inget negativt med att lämna in en ansökan om verkställighetshinder. En ansökan om verkställighetshinder påverkar inte när utvisningen preskriberas.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6460

Är förlängning av asylansökan ett öppet ärende?2021-12-14T20:47:35+00:00

Ja, det är ett öppet/pågående ärende hos Migrationsverket.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6480

En person är här på arbetskraftsinvandring, nu har det gått två år, företaget har ansökt om förlängning av två år till. Det ligger hos Migrationsverket för beslut. Ska vi komplettera med skyddsbehov?2021-12-14T20:48:40+00:00

En bedömning måste göra i det enskilda fallet. Om man på något sätt riskerar utvisning, så ska man komplettera med de andra grunder som finns för att få uppehållstillstånd.Om man vill har ett starkare skydd mot utvisning en skyddsstatus, flyktingstatus, så kan man komplettera av det anledningen. Men det måste man bedöma i det enskilda fallet.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6500

Om ungdomen har deltagit offentligt i miljö ämbete som ledare för studiecirkel och haft utbildning för andra afghaner arbetat för att påverka till ett mer hållbart leverne. Ska man åberopa det?2021-12-14T20:50:07+00:00

Ja, om det är något som ni menar utgör för förföljelse från Talibanerna i hemlandet. Här måste man förklara varför det är något som Talibanerna skulle reagera negativt på grund av. EASO har identifierat de som arbetat som utbildningspersonal som en utsatt grupp.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6531

Hur fungerar det med anknytning, jag är i sverige och jag har uppehållstillstånd, den andra personen är i Sverige och har inte uppehållstillstånd. Den andra personen vill ha uppehållstillstånd pga anknytning till den första personen, går det?2021-12-14T20:51:31+00:00

När man söker uppehållstillstånd pga anknytning så är huvudregeln att man ska vara i hemlandet, alltså utanför Sverige. Om man är i Sverige så måste man argumentera för särskilda skäl för att göra ett undantag från den här huvudregeln. Om man har beslut om utvisning och befinner sig i Sverige och vill söka uppehållstillstånd pga. anknytning då gör man det inom ramen av verkställighetshinder.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=6728

Kan valutgången i höst påverka allt detta?2021-12-14T20:52:23+00:00

De politiker som styr kan ändra lagar och regler. Så i teorin så finns det en risk lagar och regler ändras. Men får vi en ny regim i Sverige efter valet, så måste i så fall lagar och regler ändras och sådant tar tid. Migrationsverket är en myndighet och ska inte påverkas av politiker. Och Migrationsverkets bedömning av Afghanistan görs alltså inte av politikerna. Så generella riktlinjer angående Afghanistan görs av Migrationsverket.

Lyssna här! https://youtu.be/HoAorPp6QRM?t=7001

Vad menas egentligen med ensamkommande?2022-02-10T16:23:03+00:00

Det betyder i detta fall personer som kom till Sverige som barn (under 18 år) utan sina familjer. De flydde ensamma och kom ensamma till ett för dem nytt land. Nu är de inte barn längre, utan de flesta är 21 år och uppåt.

 

Pratar ungdomarna svenska?2022-02-10T16:23:17+00:00

Alla dessa ungdomar har bott i Sverige i sex-sju år och klarat ett gymnasieprogram, så de flesta pratar bra svenska.

 

Har de arbetstillstånd?2022-02-10T16:23:32+00:00

Alla ungdomar här har arbetstillstånd. Det har de per automatik när de har uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen.

 

Kan de bara ta heltidsjobb?2022-02-10T16:23:44+00:00

Om man har en anställningsgrad på sådär 75-80 procent så fungerar det, beroende på lönen. Migrationsverket tittar på att man ska kunna försörja sig själva.

Kan jag verkligen hitta rätt arbetskraft på den lilla ort där mitt företag finns?2022-02-10T16:27:53+00:00

Alla ungdomarna är villiga att flytta om de får ett fast jobb. Vi har en mängd exempel på ungdomar som från en dag till en annan har packat sina tillhörigheter och flyttat många många mil.

 

Ungdomarna måste ju få en tillsvidareanställning, men tänk om det exempelvis blir en ny epidemi och vi måste säga upp folk, vad händer då?2022-02-10T16:28:43+00:00

Det är omöjligt att garantera att den tjänst en person får kommer att finnas kvar, världen är ju föränderlig. Migrationsverket kräver att tjänsten ska vara fast eller minst två år. Det betyder i praktiken nästan tre år, eftersom migrationsverket börjar räkna från det datum då de handlägger ärendet. Om de inte handlägger ärendet förrän efter ett halvår och ungdomen har en tjänst på två år räcker alltså inte det. Därför är en tillsvidaretjänst naturligtvis det bästa. Om ungdomen ifråga skulle bli uppsagd efter att hen fått uppehållstillstånd så berör det inte uppehållstillståndet.

 

Är det inte administrativt besvärligt att anställa någon som inte är svensk medborgare?2022-02-10T16:29:13+00:00

Nej, det är väldigt lite som du ska göra annorlunda jämfört med om du anställer någon som är svensk medborgare. Du ska fylla i en blankett, nr 1160, och skicka till Skatteverket, den tar cirka en minut att fylla i.

Är ni ett rekryteringsföretag? Kostar det pengar att anlita er?2022-02-10T16:30:44+00:00

Nej, vi är inget rekryteringsföretag och nej, vi tar inget betalt. Vi är en ideell kampanj som arbetar för att behålla den kraft och kunskap som finns i dessa unga människor. Vi samarbetar med många organisationer och projekt och har på det sättet en samlad kandidatbas som du kan få tillgång till via oss.

Du kan läsa mer om Redo här.

Vilka är dessa unga vuxna?2022-02-12T12:10:50+00:00

Denna grupp människor går naturligtvis inte att beskriva med några få ord. Det är många individer det handlar om och alla är olika. Det som gäller samtliga är att de kom till Sverige som ensamkommande barn, att de har gått ut gymnasiet och att de nu behöver ett fast arbete. De har uppehållstillstånd genom gymnasielagen, vilket är den lag som bestämmer deras villkor – de måste få ett jobb senast sex månader efter studentexamen, annars riskerar de utvisning.

Eftersom de har bott i Sverige i sex-sju år och gått ut gymnasiet pratar majoriteten bra svenska. De flesta har gått ett praktiskt program, som vård, handel, lager eller bygg. De flesta har arbetslivserfarenhet, eftersom många haft ett extrajobb vid sidan av studierna.

Bakgrund om gymnasielagen2022-02-12T12:11:25+00:00

Den grupp unga vuxna som vi pratar om här kom till Sverige 2015. Som du vet var det stora flyktingströmmar i världen under det året. Många som flydde till Sverige var ensamkommande barn. Det betyder att de var under 18 år och kom ensamma, utan sina familjer. De flydde på grund av krig, våldsamheter, fattigdom och utsatthet.

Två tredjedelar kom från Afghanistan. Eller rättare sagt, de hade afghanskt medborgarskap, men deras föräldrar och de själva hade oftast flytt en gång redan, från Afghanistan till Iran eller Pakistan.

Många fick vänta väldigt lång tid på besked från Migrationsverket gällande sin asylansökan.

2018 antogs Nya Gymnasielagen. Den innebar att man kunde få uppehållstillstånd i Sverige och studera på gymnasiet om man uppfyllde vissa kriterier. Det handlade bland annat om vilket datum man kom till Sverige, hur lång tid man hade väntat på svar från Migrationsverket  och hur gammal man var. Det visade sig att en stor grupp klarade kriterierna och började plugga på gymnasiet. Efter avslutade studier kommer så nästa steg.

För att få permanent uppehållstillstånd efter avslutade studier krävs bland annat att man får ett fast jobb senast sex månader efter avslutade studier.

Det är här många befinner sig idag och det är dessa människor du nu har möjlighet att anställa.

Vilken gymnasieutbildning har de?2022-02-12T12:11:58+00:00

Det finns ungdomar utbildade inom de flesta praktiska yrken. Exempelvis:

Barnskötare, Bilmekaniker, Elinstallatörer, Fastighetsskötare, Kassabiträden, Köksbiträden, Lagerarbetare, Målare, Nätverkstekniker,
Plattsättare, Servitörer, Snickare, Svetsare, Undersköterskor, VVSare, m.m.

Undersköterskor, snickare, elektriker och frisörer. I Borås, Botkyrka, Härryda, Upplands Väsby och Österåker. Alla slutför sina studier 2020. Alla är REDO.

Här finns arbetskraften

Vi har frågat runt bland de föreningar och nätverk som stöttar de ungdomar som omfattas av den Nya gymnasielagen. Bland de mest populära utbildningarna finns många bristyrken men även yrken som drabbats hårt av Coronapandemin.

Här finns mer information om var arbetskraften finns.

*Arbetskraftsförmedlingen samlar in data från föreningar och nätverk som står ungdomarna nära. De 7 vanligaste yrkena redovisas här intill.

Topp 7 yrken REDO 2020*

Undersköterskor är ett yrke det är stor brist inom. Stockholm inte undantaget. Flera ungdomar är REDO redan till sommaren. Först till kvarn.

Undersköterskor i Stockholm REDO

Vi har frågat runt bland de föreningar och nätverk som stöttar de ungdomar som omfattas av Nya gymnasielagen. Här är fördelningen nyutexaminerade undersköterskor sommaren 2020 i Stockholms län.

Här finns mer information om var arbetskraften finns.

*Arbetskraftsförmedlingen samlar in data från föreningar och nätverk som står ungdomarna nära.

Undersköterskor i Stockholm*

Även i Västra Götaland finns det undersköterskor REDO lagom till semestertiderna.

Undersköterskor i Västra Götaland REDO

Vi har frågat runt bland de föreningar och nätverk som stöttar de ungdomar som omfattas av Nya gymnasielagen. Här är fördelningen nyutexaminerade undersköterskor sommaren 2020 i Västra Götaland.

Här finns mer information om var arbetskraften finns.

*Arbetskraftsförmedlingen samlar in data från föreningar och nätverk som står ungdomarna nära.

Undersköterskor i Västra Götaland*

Jobbstatus för de som är REDO 2020

Jobbstatus
Just nu är 877 ungdomar REDO. De blir alla färdiga med sina utbildningar under 2020. Behovet av att finna en fast anställning (ej provanställning) inom 6 månader är mycket stor.
Till dags datum har 96 personer lyckats.

[Uppdaterat 2021-01-25]

Jobbstatistik

Jobbstatus
Just nu är 877 ungdomar REDO. De blir alla färdiga med sina utbildningar under 2020. Behovet av att finna en fast anställning (ej provanställning) inom 6 månader är mycket stor.
Till dags datum har 96 personer lyckats.

[Uppdaterat 2021-01-25]

Jobbstatistik

Till toppen