#2 RUSTA OCH MATCHA, KROM – ARBETSFÖRMEDLINGEN

Som arbetssökande kan man ansöka om KROM (Rusta och matcha) från Arbetsförmedlingen, vilket betyder att man får extra hjälp att hitta ett arbete. KROM ersätter STOM, som var nästan likadant men togs bort hösten 2021. När man blir erbjuden KROM ska man välja vilken leverantör man vill ha. REDO samarbetar med Nordisk Kompetens och Manpower som är leverantörer av tjänsten KROM. Båda företagen visar bra siffror vad gäller att hitta arbete till vår målgrupp.

Hur gör man?

1. Skriv in dig på arbetsförmedlingen dagen efter du slutat skolan.

2. Fråga om du kan söka KROM.

3. Om du får KROM beviljat ska du välja leverantör. Som leverantör rekommenderar vi Nordisk Kompetens eller Manpower.

4. Om du inte får KROM beviljat så fråga varför. Kontakta oss och berätta om det.

5. Får du inte KROM ska du se till att du får hjälp genom ungdomsgarantin, ett program på Arbetsförmedlingen med individuella insatser för att snarast möjligt hitta jobb.

Nordisk Kompetens
Manpower